Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt

Torkild Svorkmo-Lundberg har skrevet sin master i skoleledelse om «Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt». Han har valgt prosjektet «framtidens klasserom» som studieobjekt, og oppgaven hans viser interessante funn om både etableringen av utviklingsprosjekter i skolen, men også om framtidens klasserom.

Torkild er en del av ledergruppen ved Charlottenlund VGS og er den som i det daglige følger opp framtidens klasserom ved skolen. Neste skoleår er han frikjøpt til prosjektet noen timer hver uke for å videreutvikle rommet.

Problemstillingen i denne masteroppgaven er knyttet til etableringsfasen av utviklingsprosjekter tilknyttet pedagogikk og bruk av digital teknologi i skolen:

Hvordan bidrar skoleledelsen til at prosjektet «Framtidens klasserom» etableres slik at det kan føre til endring i skolens pedagogiske bruk av digitale verktøy?

For å besvare problemstillingen har jeg formulert disse forskningsspørsmålene:
1. Hvilke oppfatninger har aktørene om etableringen av «Framtidens klasserom», og hvilke spenningsforhold er det mellom dem?
2. Hvordan ledes etableringen av prosjektet?

Oppgaven hans kan du laste ned her:

Torkild Svorkmo-Lundberg: Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt.

Reklamer

Framtidens klasserom åpnet

En engasjert fylkesordfører åpnet 3. desember 2013 «Fremtidens klasserom» på Charlottenlund VGS. Tore Sandvik er helt overbevist om at dagens og fremtidens teknologi vil føre til bedre læring og vil gi lærerne muligheter til å utvikle nye undervisningsmetoder. Klasserommet er spesielt godt tilrettelagt for fleksibilitet og ny pedagogikk sammen med ny teknologi.

Det begynner å bli en stund siden, men framtidens klasserom er altså høytidelig åpnet. Rommet som skal være en arena for utprøving av pedagogikk, teknologi og møblering i samspill var lenge bare en plan. På grunn av en del ombygging og flytting internt på Charlottenlund tok byggingen av klasserommet lenger tid en forventet. Når rommet først var ferdig sent i november 2013 var det landets mest moderne klasserom, det er det fortsatt.

Helt siden fylkesordfører Tore Sandvik besøkte framtidens operasjonsstue på St. Olavs hospital en gang i 2007 har ideen om framtidens klasserom vært er mål å realisere. Sør-Trøndelag fylkeskommune har en strategi som sier at «…den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-Norge». Når framsIKT-prosjekt ble etablert i 2010, var det med mål om å etablere et klasserom som var det mest moderne og grensesprengende som fantes. Det har vi lykkes med å gjennomføre.

Rommet er delt i ulike soner
Plantegning framtidens klasseromFramtidens klasserom består av 4 ulike rom:

 1. Et Amfi/formidlingsrom på 20,5 m2
  Formidlingsrommet har et plassbygd amfi med sitteplass for ca 30 stk, det har en Smartboard E70 skjerm og et 5.1 surroundanlegg. Det spesielle med dette rommet er størrelsen og sitteordning. Her kommer læreren tett på og det er «umulig» for elever å ikke følge med eller gjøre andre ting mens lærer gjennomgår noe i felles skap.
 2. Et grupperom/møterom på 14 m2
  Grupperommet har skjerm på vegg, med tilkoblingsmuligheter i bordet, det er høyttalere hengt fra tak i rommet. Grupperommet gir elever mulighet til å skjerme seg og dermed også kunne bruke lyd i arbeidet uten å forstyrre medelever.
 3. Et stort fellesrom/klasserom på 66 m2
  Fellesarealet har flere ulike innredinger og tekniske løsniger:

  1. Hele rommet har teppe på gulv for å dempe støy og gjenklang i rommet, dermed må elevene sette fra seg skoene ved døren.
  2. Nærmest inngangsdøren er det en Samsung SUR40 med Microsoft PixelSens teknologi. Dette er som et stuebord med skjerm og 64 touchpunkter. Hensikten er at elever kan samarbeide om modeller og tekniske tegninger osv.
  3. Langs langveggen er det tre ulike samarbeidssoner, en barløsning med skjerm på vegg i enden med tilkobling til skjerm, en sofagruppe med høy rygg – også her med tilkobling til skjerm på vegg og med lyd fra tak. Innerst i hjørnet av rommet er det ulike stoler og sittemøbler, selvfølgelig med mulighet for tilkobling til skjerm på vegg.
  4. Innerst i fellesarealet mot amfiet er det et rundt bord med 6 individuelle arbeidsplasser for de som ønsker å jobbe for seg selv. Bordet har innebygget strøm for tilkobling av datautstyr osv.

IKT-utstyr
Rommet er under stadig utvikling og hvilket IKT-utstyr som til en hver tid er tilgjengelig i rommet varier. Ved oppstart var følgende IKT-utstyr i rommet:

 • SMART board skjerm 70’’
 • Surround stereoanlegg
 • Takhengte høyttalere
 • Skjermer
  • 4 store skjermer (55’’) på vegger ved arbeidsbenk, sofagruppe, individuelle stoler og på grupperom
 • Stasjonær PC – En stasjonær PC er plassert i teknisk rom, med trådløs mus og tastatur som gjør at PCen kan betjenes hvor som helst i arealet
 • Apple TV – Enhet som gjør det mulig å koble Apple-enheter trådløst til skjermer og lydanlegg, og som i tillegg kan brukes til å vise filmer og annet innhold direkte
 • iPad – 15 stk iPad 4 med Bluetooth tastatur
 • Windows-baserte nettbrett – 1 stk Windows Surface pad, 1 stk Lenovo ideapad. Dette er maskiner som fungerer som fullverdige PCer med touchskjerm og tastatur.
 • 3D-printer – En enkel 3D-printer som skriver ut små gjenstander i plastmateriale.
 • GPS-basert orienteringsutstyr – Orienteringsbrikker og –poster som registrerer løperens posisjon via GPS.
 • Elektroutstyr
  • Trinnløse strømadaptere, brytere, motstander, LED-dioder og annet utstyr for å konstruere enkel elektronikk.
  • Ledninger og overganger
  • Diverse kabler og overganger for å muliggjøre tilkobling av PC, Mac og iPad med kabel.
 • Styringssystem – Sentralt styringssystem for inn- og utdatakilder for lyd og bilde, som gjør at skjermbilde og lyd kan plasseres på de skjermer en ønsker. Styringssystemet styres med en iPad.

Videre arbeid
Rommet er under stadig utvikling, spesielt når det gjelder hvordan de ulike løsningen tas i bruk. Rommet vil fortsette å være en arena for utprøving av ny teknologi i fremtiden. Det er satt av egne prosjektmidler for videreutvikling av rommet.

Bilder

 Vil du lese mer eller se flere bilder finnes det omtale av rommet på lenkene under:

Rapport: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring

Som en del av den praktiskpedagogiske utdanningen ved HINT har tre lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført et yrkespedagogisk utviklingsprosjekt med støtte fra fremsIKT. Prosjektet har sett på bruk av PC som notatverktøy, og problemstillingen for arbeidet har hatt følgende ordlyd:

Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring?

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte for å kunne kjøpe inn Wacom Bamboo Pen, et digitaliseringsbrett med penn som gjør det mulig å ta notater med håndskrift.

Rapporten under er skrevet av:

 • Per Sigbjørn Stølen – lærer ved Meldal VGS
 • Helge Jostein Løseth – lærer ved Meldal VGS
 • Morten Hageskal – lærer ved Hemne VGS

Rapporten kan også lastes ned som en PDF her…

Rapport: Bruk av iPad i alternative opplæringarenaer

Røros VGS har prøvd ut hvordan iPad kan fungere som et digitalt hjelpemiddel og verktøy på alternative opplæringsarenaer. Resultatet så langt er en informativ og interessant rapport som beksriver hvordan de har jobbet og hva det har brukt iPad`en til. Absolutt verdt å lese.

Etter hvert som jeg jobber med nettbrett teknologier, får jeg mer og mer øynene opp for hvor godt slike dingser egner seg til å løse faglige problem og oppgaver. I starten hadde jeg en forventning om at iPad skulle erstatte en bærbar-PC, men jeg heller nå mer mot å bruke iPad til andre oppgaver enn det en PC typisk brukes til. Skal jeg være helt ærlig tror jeg vel aldri at iPad blir det foretrukkede verktøyet for produksjon av store mengder tekst, i vertfall ikke slik den er i dag.

Rapport om Utprøving av IPad – Alternative opplæringarenaer kan du laste ned her, eller lese via SlideShare under:

Prosjektet «digital notatbok» er igang

Da er endelig oppstartssamlingen i delprosjektet «digital notatbok» gjennomført. Tirsdag 13. september samlet vi oss på Byåsen VGS for å markere starten på prosjektet.

Digital notatbok er et pilotprosjekt der 5 ulike klasser, ved 3 ulike skoler, skal bruke OneNote i kombinasjon med Live@Edu, SkyDrive og SharePoint for å notere, dele notater og arbeid, samarbeide og organisere informasjon. Tilsammen er det ca 15 lærere og ca 100 elever som deltar i prosjektet.

Dagen var delt i to, der lærerne først fikk en gjennomgang av OneNote og Live@Edu, sentrale tema var da:

 • Hva er OneNote og hvilke muligheter gir verktøyet?
 • Hva er Live@Edu og hvordan skal vi bruke det?
 • Workshop og utprøving

Den første økten med lærerne varte ca 3 timer, og gruppen var såpass liten at det ble tid til mye spørsmål og diskusjon rundt verktøyene. De som deltok hadde varierende kjennskap til OneNote fra før, men responsen var utelukkende positiv etter gjennomgangen, og alle så potensialet i verktøyet. Når økten med lærerne var over, fikk elevene ved Byåsen VGS (ca 50 stk på Helsefagarbeider og TIP) en kort gjennomgang og informasjon. De lærerene som ønsket en repetisjon var da til stede, sentrale tema var:

 • Hva er OneNote og hva vil det gi meg som elev?
 • Nettskyen – en kul ting (Live@Edu, SkyDrive osv.)
 • Hvordan kan dere som elever bruke dette!

Hva er OneNote?

Microsoft OneNote 2010 er en digital notatblokk der du kan samle alle notater og all informasjon på ett sted, og du har i tillegg kraftige søkemuligheter, slik at du raskt kan finne det du leter etter, pluss delte notatblokker som er enkle å bruke. Dermed kan du håndtere store mengder informasjon og samarbeide med andre personer mer effektivt.

I motsetning til med papirbaserte systemer, tekstbehandlingsprogrammer, e-postsystemer og andre produktivitetsprogrammer gir OneNote deg fleksibilitet til å samle inn og organisere tekst, bilder, digital håndskrift, lyd- og videoopptak og annet materiale i én enkelt digital notatblokk på datamaskinen. OneNote kan hjelpe deg med å øke produktiviteten ved å gjøre informasjonen du trenger, lett tilgjengelig og redusere tiden du bruker på å lete etter informasjon i e-postmeldinger, papirnotatblokker, arkivmapper og utskrifter.

OneNote 2010 er en integrert del av Microsoft Office 2010. Dermed er det enkelt å samle inn, organisere, finne og dele notater og informasjon på en rasjonell og effektiv måte. Kraftige søkemuligheter kan hjelpe deg med å lokalisere informasjon i tekst som befinner seg i bilder, eller i tale i lyd- og videoopptak. Samarbeidsverktøy som er enkle å bruke, forbedrer samarbeidet innad i gruppene når all denne informasjonen ligger i delte notatblokker, enten på Internett eller lokalt.

Med all informasjon tilgjengelig på et blunk fungerer OneNote som en løsning på store informasjonsmengder og gjør det mulig å samarbeide med andre på en mer effektiv måte, slik at du har full kontroll over oppgaver, tidsplaner og gruppeinformasjon. Den velkjente brukeropplevelsen fra Microsoft Office system gjør det enkelt å komme raskt i gang med å bruke programmet, slik at bortkastet tid og opplæringskostnader reduseres til et minimum. (Hentet fra Microsoft Education)

Vi vil komme tilbake med flere oppdateringer om prosjektet utover høsten!

Evalueringsrapporter som PDF

Den siste tiden har mangen kontaktet meg for å få tilgang til rapportene rundt iPad-prosjektet i PDF-versjon. Disse kan lastes ned fra SlideShare, men for å gjøre det enklere for alle med nettbrett og andre mobile klienter, publiserer jeg dem som PDF-filer her også:

iPad as a Pedagogical Device – Forarbeid og en generel litteratur og erfaringsanalyse av iPad`en sitt potensial som pedagogisk enhet.

Introducing the iPad in A Norwegian High School – Hovedrapport som oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Begge rapportene er utarbeidet av tidligere masterstudent ved NTNU – Sivilingeniør Datateknikk, Henrik Valstad.


Nytt (skole)år nye muligheter

Da nærmer det seg et nytt skoleår, som forhåpentligvis vil gi mangen muligheter når det gjelder spennende prosjekter i framsIKT. For å oppsummere kort for både nye og gamle lesere, så er framsIKT som står for Framtidens klasserom, et prosjekt som har som hensikt å prøve ut verktøy og teknologi som kan være en del av framtidens skole. Prosjektet har og kommer til å initiere flere ulike delprosjekter på de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Noen av prosjektene vi kommer til å satse på dette skoleåret er blant annet:

iPad – 1:1 klasse – 3. klasse Helsesækretær
For at lærerene som brukte iPad med sin klasse forrige skoleår, skal få utnyttet den kompetansen og de erfaringer som de gjorde seg med daværende 3HS klasse, viderefører vi prosjekt med iPad på samme skole. En vil  også prøve å legge enda mer tilrette for nettbrettene, og fortsette den evalueringen som ble gjort våren 2011.

Digital Notatbok
Delprosjekt som ønsker å gi elever og lærer et felles verktøy for å dele notater og annet fagstoff. Prosjektet tar i bruk teknologier som Live@Edu, SharePoint2011, Microsoft OneNote 2011 og diverse plugins for Office. Målet er å øke den digitale kompetansen og å gi elever og lærere et verktøy som kan forbedre hværdagen og føre til bedre læring.

Kunnskapsdeling
Hvært år brukes det mye tid og ressurser på kompetanseheving i fylkeskommunen, mye av det som blir arrangert har en breiere målgruppe en det en klarer å favne over gjennom ulike nettverk og samlinger. For å bedre på denne situasjonen, ønsker prosjektet gjennom ulike teknologier som SlideShare, SharePoint, LYNC, Streaming osv. å gi flere muligheten til å få tilgang til den samme kunnskapen. Prosjektet vil rette seg særskilt mot fagnettverkene på fylkesnivå.

iPad  – Alternativ opplæring
Røros VGS har allerede fått 2 iPader som blir brukt til atlernativ opplæring og elever med spesielle behov. Prosjektet ønsker å kartlegge hvilke muligheter som finnes, og å evaluere de tiltak som allerede er satt igang.

Nytt nettbrett
Det viser seg at det er en del utfordringer knyttet til iPad og Apple`s IOS når det gjelder integrering mot eksisterende verktøy og nettverk i fylkeskommunen. Prosjektet øsnker derfor å se på om et annet nettbrett, helst med Windows 7, kan gi andre og kanskje bedre muligheter enn iPad. Som til nå har vært dominerende innen skole.

Teknologier og gadgets
Det finnes et hav av ulike dingser og teknologier som både kan være spennende og nyttige å ta i bruk innen skole. Prosjektet ønsker gi lærere mulighetene til å prøve ut flere av disse, for så å kunne gi sin tilbakemelding på om erfaringen har vert positiv og nyttig, eller ikke. Blant annet har vi kjøpt inn en del HueHD webcamera som også kan fungere som et dokumentkamera, som vi ønsker å teste ut. Her vil det fylles på utover høsten med spennende dingser og teknologier.