Arne Krokan: Lærerutfordringer i det digitale nettsamfunnet

I dag arrangerer Sør-Trøndelag fylkeskommune konferanse for lærere i VGO, tema for dagen er NDLA – Nasjonal digital læringsarena. Konferansen er eit samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og ca 260 lærere deltar. Arne Krokan  snakket om lærerutfordringer i det digitale nettsamfunnet – Hvilke utfordringer skaper internett og nye tjenester for den som skal lede læreprosessen, og gir det egentlig mening å snakke om digitale klasserom. Her er mine notater.

Åpner med å presentere seg selv, snakker videre om sosiale medier og utfordringer. Opptrer en som privatperson eller lærer i sosiale medier? Hvem uttaler en seg på vegne av, og hvilken rolle har en?

Skolens utvikling har gått fra enhetsskoler i industrisamfunnet, med like klasserom, sentrale planer og lærersentrisitet – til digitalt nettsamfunn. Peker på at vanene våres endres sakte og at kultur er vanskelig å forandre. En jobber fortsatt etter industrisamfunnets tankegang, et eksempel på dette er innføring av moms på musikk via iTunes osv. Dette blir i prinsippet umulig å gjennomføre.

En er idag ikke flink nok til å tilpasse seg ny teknologi, en jobber etter en gammel tanke men har flyttet arbeidet over på en digital plattform. Ekspempel på dette er at en før måtte skrive 5 faktasetninger om et tema på et ark, idag har en den samme oppgaven, men den skal løses i Word. Skolen må tilpasse seg ny teknologi!

Peker på network externalities eller network effekt og at det er dette som angir verdien til dagens nettsamfunn, om du vil lese mer om dette, kan du trykke her.

Læringsteoriene som vi jobber etter i dag, oppstod i industrisamfunnet.

Viser til at han ikke skriver mer en 2 sider i word om en sak, jobber mye mer med tankekart og eksporterer til passende format. (Mindmanager).

Trekker fram World of Worldcraft, gjennomsnittlig spilletid er 22 timer i uka – de som spiller tilegner seg lederegenskaper på samme nivå som ledere i bedrifter.

Skolen var bygd på kanpphet – kunnskap, bøker, lærere, tid osv. Dette preger også dagens skole, LMS er for eksempel bygd på en klasseromsmetafor – lukkede systemer. Læreren skal finne gode læremiddel, skal være den formidlende part og en skal lære til gitte tider på skolen.  Dette er ikke forenelig med dagens digitale samfunn og «digitale skole». I dag kan alle blir produsenter, som følge av web 2.0 og sosiale medium.

Connectivisme – utvikling av personlige læringsnettverk
Fører fram til nye praksisformer – ekspempel fra blogg i matematikk, der elever skal lage og publisere oppgaver. Andre elever løser de samme oppgaven – nettverk oppstår. Peker på bloggen til Liv Marie Schau – http://livmarieschou.blogspot.com/

eLæring i trøndelag blir til æLæring!

Intelligente læringssystem – kartlegge læringsstil, kartlegge kunnskapsnivå, foreslå læringsobjekter, tester måloppnåelse. – Da har vi skapt en elevsentriks læringsprosess!

Jhon Hattie – hva skaper god læring?

 • Elevens evne til å bedømme egne prestasjoner
 • Lærer må vite hvordan elevene tenker og velge oppgaver deretter (etter elevens nivå)
 • Formative vurderinger
 • Lærerens ledelse og tydlighet i undervisning
 • Positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer

Hva betyr dette for skolen? – Endrede lærmiddel, endredre læreprosesser og nye måter å kommunisere på. I dag har vi uante muligheter for å oppnå dette!

Hvorfor har vi så stor tro på boka, og er boka fremdelse viktigst?
Stadig mer av læremiddlene finnes i nettskyen – gir nye digitale muligheter.

Peker på forskjeller mellom digitalt-innfødte og digitale-immigranter! Dagens skole er tilpasset digitale immigranter. Skolen er full av digital kompetanse, men den sitter på feil side av kateteret! Trekker fram Voe som liveblogger og tar bilde mens hun er på intervju med a-magasinet, der journalisten bruker papirblokk og har med seg egen fotograf.

Leder vi læreprosessen på samme måte som før?
Hva er en god leder? – Forstå situasjonen, skape en visjon, bygge relasjoner, handling.
Refererer til Marita Aksnes som styrer klassen som en redaksjon, med deadline. Fullt fokus ved gjennomgang av nytt stoff, konsentrerte arbeidsøkter, korte tidsfrister, sanskjoner og alle hjelpemiddel. Organsiere som avisredaksjon, reklamebyrå, konsulentselskap osv?

Krokan bruker selv wiki, blogg, twitter, delicious, google docs, etherpad, youtube, quora og mye mer i sine egne kurs – med gode erfaringer. Får et stort læringsnettverk!

Anbefaller ALLE å registrere seg på www.delogbruk.no.
Ning og Yammer er tomme sosiale nettverk som en selv kan tilpasse og bruke!

Vi må gå fra digitale klasserom til nettverk – til dette kan vi bruke sosiale media og nettsamfunn.

Konklusjon:

 • Vanskelig å tenke seg framtidens læresituasjon
 • Intelligente læresystemer
 • Elevsentriske læreprosesser
 • Individuelle læringsstier
 • Lærerens rolle endres
 • Skolens organisering endres
 • Krav til fysisk infrastruktur?
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s