Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt

Torkild Svorkmo-Lundberg har skrevet sin master i skoleledelse om «Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt». Han har valgt prosjektet «framtidens klasserom» som studieobjekt, og oppgaven hans viser interessante funn om både etableringen av utviklingsprosjekter i skolen, men også om framtidens klasserom.

Torkild er en del av ledergruppen ved Charlottenlund VGS og er den som i det daglige følger opp framtidens klasserom ved skolen. Neste skoleår er han frikjøpt til prosjektet noen timer hver uke for å videreutvikle rommet.

Problemstillingen i denne masteroppgaven er knyttet til etableringsfasen av utviklingsprosjekter tilknyttet pedagogikk og bruk av digital teknologi i skolen:

Hvordan bidrar skoleledelsen til at prosjektet «Framtidens klasserom» etableres slik at det kan føre til endring i skolens pedagogiske bruk av digitale verktøy?

For å besvare problemstillingen har jeg formulert disse forskningsspørsmålene:
1. Hvilke oppfatninger har aktørene om etableringen av «Framtidens klasserom», og hvilke spenningsforhold er det mellom dem?
2. Hvordan ledes etableringen av prosjektet?

Oppgaven hans kan du laste ned her:

Torkild Svorkmo-Lundberg: Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt.

Reklamer

Framtidens klasserom åpnet

En engasjert fylkesordfører åpnet 3. desember 2013 «Fremtidens klasserom» på Charlottenlund VGS. Tore Sandvik er helt overbevist om at dagens og fremtidens teknologi vil føre til bedre læring og vil gi lærerne muligheter til å utvikle nye undervisningsmetoder. Klasserommet er spesielt godt tilrettelagt for fleksibilitet og ny pedagogikk sammen med ny teknologi.

Det begynner å bli en stund siden, men framtidens klasserom er altså høytidelig åpnet. Rommet som skal være en arena for utprøving av pedagogikk, teknologi og møblering i samspill var lenge bare en plan. På grunn av en del ombygging og flytting internt på Charlottenlund tok byggingen av klasserommet lenger tid en forventet. Når rommet først var ferdig sent i november 2013 var det landets mest moderne klasserom, det er det fortsatt.

Helt siden fylkesordfører Tore Sandvik besøkte framtidens operasjonsstue på St. Olavs hospital en gang i 2007 har ideen om framtidens klasserom vært er mål å realisere. Sør-Trøndelag fylkeskommune har en strategi som sier at «…den videregående skolen i Sør-Trøndelag skal være den beste, mest moderne og mest utviklende i hele skole-Norge». Når framsIKT-prosjekt ble etablert i 2010, var det med mål om å etablere et klasserom som var det mest moderne og grensesprengende som fantes. Det har vi lykkes med å gjennomføre.

Rommet er delt i ulike soner
Plantegning framtidens klasseromFramtidens klasserom består av 4 ulike rom:

 1. Et Amfi/formidlingsrom på 20,5 m2
  Formidlingsrommet har et plassbygd amfi med sitteplass for ca 30 stk, det har en Smartboard E70 skjerm og et 5.1 surroundanlegg. Det spesielle med dette rommet er størrelsen og sitteordning. Her kommer læreren tett på og det er «umulig» for elever å ikke følge med eller gjøre andre ting mens lærer gjennomgår noe i felles skap.
 2. Et grupperom/møterom på 14 m2
  Grupperommet har skjerm på vegg, med tilkoblingsmuligheter i bordet, det er høyttalere hengt fra tak i rommet. Grupperommet gir elever mulighet til å skjerme seg og dermed også kunne bruke lyd i arbeidet uten å forstyrre medelever.
 3. Et stort fellesrom/klasserom på 66 m2
  Fellesarealet har flere ulike innredinger og tekniske løsniger:

  1. Hele rommet har teppe på gulv for å dempe støy og gjenklang i rommet, dermed må elevene sette fra seg skoene ved døren.
  2. Nærmest inngangsdøren er det en Samsung SUR40 med Microsoft PixelSens teknologi. Dette er som et stuebord med skjerm og 64 touchpunkter. Hensikten er at elever kan samarbeide om modeller og tekniske tegninger osv.
  3. Langs langveggen er det tre ulike samarbeidssoner, en barløsning med skjerm på vegg i enden med tilkobling til skjerm, en sofagruppe med høy rygg – også her med tilkobling til skjerm på vegg og med lyd fra tak. Innerst i hjørnet av rommet er det ulike stoler og sittemøbler, selvfølgelig med mulighet for tilkobling til skjerm på vegg.
  4. Innerst i fellesarealet mot amfiet er det et rundt bord med 6 individuelle arbeidsplasser for de som ønsker å jobbe for seg selv. Bordet har innebygget strøm for tilkobling av datautstyr osv.

IKT-utstyr
Rommet er under stadig utvikling og hvilket IKT-utstyr som til en hver tid er tilgjengelig i rommet varier. Ved oppstart var følgende IKT-utstyr i rommet:

 • SMART board skjerm 70’’
 • Surround stereoanlegg
 • Takhengte høyttalere
 • Skjermer
  • 4 store skjermer (55’’) på vegger ved arbeidsbenk, sofagruppe, individuelle stoler og på grupperom
 • Stasjonær PC – En stasjonær PC er plassert i teknisk rom, med trådløs mus og tastatur som gjør at PCen kan betjenes hvor som helst i arealet
 • Apple TV – Enhet som gjør det mulig å koble Apple-enheter trådløst til skjermer og lydanlegg, og som i tillegg kan brukes til å vise filmer og annet innhold direkte
 • iPad – 15 stk iPad 4 med Bluetooth tastatur
 • Windows-baserte nettbrett – 1 stk Windows Surface pad, 1 stk Lenovo ideapad. Dette er maskiner som fungerer som fullverdige PCer med touchskjerm og tastatur.
 • 3D-printer – En enkel 3D-printer som skriver ut små gjenstander i plastmateriale.
 • GPS-basert orienteringsutstyr – Orienteringsbrikker og –poster som registrerer løperens posisjon via GPS.
 • Elektroutstyr
  • Trinnløse strømadaptere, brytere, motstander, LED-dioder og annet utstyr for å konstruere enkel elektronikk.
  • Ledninger og overganger
  • Diverse kabler og overganger for å muliggjøre tilkobling av PC, Mac og iPad med kabel.
 • Styringssystem – Sentralt styringssystem for inn- og utdatakilder for lyd og bilde, som gjør at skjermbilde og lyd kan plasseres på de skjermer en ønsker. Styringssystemet styres med en iPad.

Videre arbeid
Rommet er under stadig utvikling, spesielt når det gjelder hvordan de ulike løsningen tas i bruk. Rommet vil fortsette å være en arena for utprøving av ny teknologi i fremtiden. Det er satt av egne prosjektmidler for videreutvikling av rommet.

Bilder

 Vil du lese mer eller se flere bilder finnes det omtale av rommet på lenkene under:

Rapport: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring

Som en del av den praktiskpedagogiske utdanningen ved HINT har tre lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført et yrkespedagogisk utviklingsprosjekt med støtte fra fremsIKT. Prosjektet har sett på bruk av PC som notatverktøy, og problemstillingen for arbeidet har hatt følgende ordlyd:

Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring?

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte for å kunne kjøpe inn Wacom Bamboo Pen, et digitaliseringsbrett med penn som gjør det mulig å ta notater med håndskrift.

Rapporten under er skrevet av:

 • Per Sigbjørn Stølen – lærer ved Meldal VGS
 • Helge Jostein Løseth – lærer ved Meldal VGS
 • Morten Hageskal – lærer ved Hemne VGS

Rapporten kan også lastes ned som en PDF her…

Rapport: Bruk av iPad i alternative opplæringarenaer

Røros VGS har prøvd ut hvordan iPad kan fungere som et digitalt hjelpemiddel og verktøy på alternative opplæringsarenaer. Resultatet så langt er en informativ og interessant rapport som beksriver hvordan de har jobbet og hva det har brukt iPad`en til. Absolutt verdt å lese.

Etter hvert som jeg jobber med nettbrett teknologier, får jeg mer og mer øynene opp for hvor godt slike dingser egner seg til å løse faglige problem og oppgaver. I starten hadde jeg en forventning om at iPad skulle erstatte en bærbar-PC, men jeg heller nå mer mot å bruke iPad til andre oppgaver enn det en PC typisk brukes til. Skal jeg være helt ærlig tror jeg vel aldri at iPad blir det foretrukkede verktøyet for produksjon av store mengder tekst, i vertfall ikke slik den er i dag.

Rapport om Utprøving av IPad – Alternative opplæringarenaer kan du laste ned her, eller lese via SlideShare under:

Evalueringsrapporter som PDF

Den siste tiden har mangen kontaktet meg for å få tilgang til rapportene rundt iPad-prosjektet i PDF-versjon. Disse kan lastes ned fra SlideShare, men for å gjøre det enklere for alle med nettbrett og andre mobile klienter, publiserer jeg dem som PDF-filer her også:

iPad as a Pedagogical Device – Forarbeid og en generel litteratur og erfaringsanalyse av iPad`en sitt potensial som pedagogisk enhet.

Introducing the iPad in A Norwegian High School – Hovedrapport som oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Begge rapportene er utarbeidet av tidligere masterstudent ved NTNU – Sivilingeniør Datateknikk, Henrik Valstad.


Nytt (skole)år nye muligheter

Da nærmer det seg et nytt skoleår, som forhåpentligvis vil gi mangen muligheter når det gjelder spennende prosjekter i framsIKT. For å oppsummere kort for både nye og gamle lesere, så er framsIKT som står for Framtidens klasserom, et prosjekt som har som hensikt å prøve ut verktøy og teknologi som kan være en del av framtidens skole. Prosjektet har og kommer til å initiere flere ulike delprosjekter på de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Noen av prosjektene vi kommer til å satse på dette skoleåret er blant annet:

iPad – 1:1 klasse – 3. klasse Helsesækretær
For at lærerene som brukte iPad med sin klasse forrige skoleår, skal få utnyttet den kompetansen og de erfaringer som de gjorde seg med daværende 3HS klasse, viderefører vi prosjekt med iPad på samme skole. En vil  også prøve å legge enda mer tilrette for nettbrettene, og fortsette den evalueringen som ble gjort våren 2011.

Digital Notatbok
Delprosjekt som ønsker å gi elever og lærer et felles verktøy for å dele notater og annet fagstoff. Prosjektet tar i bruk teknologier som Live@Edu, SharePoint2011, Microsoft OneNote 2011 og diverse plugins for Office. Målet er å øke den digitale kompetansen og å gi elever og lærere et verktøy som kan forbedre hværdagen og føre til bedre læring.

Kunnskapsdeling
Hvært år brukes det mye tid og ressurser på kompetanseheving i fylkeskommunen, mye av det som blir arrangert har en breiere målgruppe en det en klarer å favne over gjennom ulike nettverk og samlinger. For å bedre på denne situasjonen, ønsker prosjektet gjennom ulike teknologier som SlideShare, SharePoint, LYNC, Streaming osv. å gi flere muligheten til å få tilgang til den samme kunnskapen. Prosjektet vil rette seg særskilt mot fagnettverkene på fylkesnivå.

iPad  – Alternativ opplæring
Røros VGS har allerede fått 2 iPader som blir brukt til atlernativ opplæring og elever med spesielle behov. Prosjektet ønsker å kartlegge hvilke muligheter som finnes, og å evaluere de tiltak som allerede er satt igang.

Nytt nettbrett
Det viser seg at det er en del utfordringer knyttet til iPad og Apple`s IOS når det gjelder integrering mot eksisterende verktøy og nettverk i fylkeskommunen. Prosjektet øsnker derfor å se på om et annet nettbrett, helst med Windows 7, kan gi andre og kanskje bedre muligheter enn iPad. Som til nå har vært dominerende innen skole.

Teknologier og gadgets
Det finnes et hav av ulike dingser og teknologier som både kan være spennende og nyttige å ta i bruk innen skole. Prosjektet ønsker gi lærere mulighetene til å prøve ut flere av disse, for så å kunne gi sin tilbakemelding på om erfaringen har vert positiv og nyttig, eller ikke. Blant annet har vi kjøpt inn en del HueHD webcamera som også kan fungere som et dokumentkamera, som vi ønsker å teste ut. Her vil det fylles på utover høsten med spennende dingser og teknologier.

 

Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her: