Rapport: Bruk av iPad i alternative opplæringarenaer

Røros VGS har prøvd ut hvordan iPad kan fungere som et digitalt hjelpemiddel og verktøy på alternative opplæringsarenaer. Resultatet så langt er en informativ og interessant rapport som beksriver hvordan de har jobbet og hva det har brukt iPad`en til. Absolutt verdt å lese.

Etter hvert som jeg jobber med nettbrett teknologier, får jeg mer og mer øynene opp for hvor godt slike dingser egner seg til å løse faglige problem og oppgaver. I starten hadde jeg en forventning om at iPad skulle erstatte en bærbar-PC, men jeg heller nå mer mot å bruke iPad til andre oppgaver enn det en PC typisk brukes til. Skal jeg være helt ærlig tror jeg vel aldri at iPad blir det foretrukkede verktøyet for produksjon av store mengder tekst, i vertfall ikke slik den er i dag.

Rapport om Utprøving av IPad – Alternative opplæringarenaer kan du laste ned her, eller lese via SlideShare under:

Evalueringsrapporter som PDF

Den siste tiden har mangen kontaktet meg for å få tilgang til rapportene rundt iPad-prosjektet i PDF-versjon. Disse kan lastes ned fra SlideShare, men for å gjøre det enklere for alle med nettbrett og andre mobile klienter, publiserer jeg dem som PDF-filer her også:

iPad as a Pedagogical Device – Forarbeid og en generel litteratur og erfaringsanalyse av iPad`en sitt potensial som pedagogisk enhet.

Introducing the iPad in A Norwegian High School – Hovedrapport som oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Begge rapportene er utarbeidet av tidligere masterstudent ved NTNU – Sivilingeniør Datateknikk, Henrik Valstad.


Nytt (skole)år nye muligheter

Da nærmer det seg et nytt skoleår, som forhåpentligvis vil gi mangen muligheter når det gjelder spennende prosjekter i framsIKT. For å oppsummere kort for både nye og gamle lesere, så er framsIKT som står for Framtidens klasserom, et prosjekt som har som hensikt å prøve ut verktøy og teknologi som kan være en del av framtidens skole. Prosjektet har og kommer til å initiere flere ulike delprosjekter på de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Noen av prosjektene vi kommer til å satse på dette skoleåret er blant annet:

iPad – 1:1 klasse – 3. klasse Helsesækretær
For at lærerene som brukte iPad med sin klasse forrige skoleår, skal få utnyttet den kompetansen og de erfaringer som de gjorde seg med daværende 3HS klasse, viderefører vi prosjekt med iPad på samme skole. En vil  også prøve å legge enda mer tilrette for nettbrettene, og fortsette den evalueringen som ble gjort våren 2011.

Digital Notatbok
Delprosjekt som ønsker å gi elever og lærer et felles verktøy for å dele notater og annet fagstoff. Prosjektet tar i bruk teknologier som Live@Edu, SharePoint2011, Microsoft OneNote 2011 og diverse plugins for Office. Målet er å øke den digitale kompetansen og å gi elever og lærere et verktøy som kan forbedre hværdagen og føre til bedre læring.

Kunnskapsdeling
Hvært år brukes det mye tid og ressurser på kompetanseheving i fylkeskommunen, mye av det som blir arrangert har en breiere målgruppe en det en klarer å favne over gjennom ulike nettverk og samlinger. For å bedre på denne situasjonen, ønsker prosjektet gjennom ulike teknologier som SlideShare, SharePoint, LYNC, Streaming osv. å gi flere muligheten til å få tilgang til den samme kunnskapen. Prosjektet vil rette seg særskilt mot fagnettverkene på fylkesnivå.

iPad  – Alternativ opplæring
Røros VGS har allerede fått 2 iPader som blir brukt til atlernativ opplæring og elever med spesielle behov. Prosjektet ønsker å kartlegge hvilke muligheter som finnes, og å evaluere de tiltak som allerede er satt igang.

Nytt nettbrett
Det viser seg at det er en del utfordringer knyttet til iPad og Apple`s IOS når det gjelder integrering mot eksisterende verktøy og nettverk i fylkeskommunen. Prosjektet øsnker derfor å se på om et annet nettbrett, helst med Windows 7, kan gi andre og kanskje bedre muligheter enn iPad. Som til nå har vært dominerende innen skole.

Teknologier og gadgets
Det finnes et hav av ulike dingser og teknologier som både kan være spennende og nyttige å ta i bruk innen skole. Prosjektet ønsker gi lærere mulighetene til å prøve ut flere av disse, for så å kunne gi sin tilbakemelding på om erfaringen har vert positiv og nyttig, eller ikke. Blant annet har vi kjøpt inn en del HueHD webcamera som også kan fungere som et dokumentkamera, som vi ønsker å teste ut. Her vil det fylles på utover høsten med spennende dingser og teknologier.

 

Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her:

Håndtering av iPad – applikasjoner, oppsett og iTunes

At det er en stor utfordring å håndtere et stort antall iPad`er i en organisasjon er ingen hemmelighet. Og det er når en prøver å sette problematikken rundt kjøp av applikasjoner, oppsett og sikkerhet i system, at en virkelig forstår at iPad`en er laget for å være en «personlig enhet». I framsIKT har vi nå ca 30 iPad`er, der mesteparten blir brukt i en VG3 klasse – Helsesekretær, som 1:1 løsning. Vi har nå kjørt denne løsningen i et halvt år og var de første i Norge som kjørte et prosjekt av denne størrelsen. Slik håndterte vi iPad`ene det første halvåret:

 • Alle elever fikk hvær sin iPad – som de fikk låne ut skoleåret
 • Alle elever opprettet iTunes konto uten kredittkort etter denne bruksanvisningen.
 • Alle elever fikk gavekort til en verdi av 300 kr – signert avtale spisifiserte at de skulle brukes til apps valgt av lærerene
 • 5 lærere fikk hvær sin iPad og tilsammen 1000kr i gavekort – for å kunne prøve ut ulike applikasjoner før elevene lastet ned
 • Elever leverer inn iPad ved slutten av skoleåret

Etter det føreste halvåret har vi gjort oss noen erfaringer, og Henrik Valstad ved NTNU (masterstudent i datateknikk) har skrevet sin masteroppgave om utprøvingen, rapporten kommer om kort tid. Det er alikavel en del ting som fortsatt må avklares og prøves ut nærmere, derfor har prosjektet besluttet å videreføre prosjektet med de samme lærerene og de nye 3HS elevene i skoleåret 2011/12.  Det vi ønsker å se nærmere på da er:

 • Bedre tilrettelegging for deling av innhold (Dropbox, mail, WebDAV osv.)
 • Lærere får iPad 2 for å kunne speile skjermen på prosjektor, uansett program (Gir muligheter for å vise frem mangen flere applikasjoner)
 • «Tanking» av iPad`ene sentralt i sommer, med lærebøker og diverse Apps ferdig innstallert
 • Mulighet for å administrere iPad`ene gjennom en MDM-løsning (MobileDeviceManagement) – aktuelle system finnes her
 • Gi lærerne som har opparbeidet seg erfaring gjennom 1/2 års utprøving – sjangsen til å benytte denne
 • Om en har bedre muligheter for å produsere tekst og innhold dersom alle får hvert sitt tastatur

For å kunne å kunne støtte opp under punktene ovenfor jobber jeg derfor i disse dager med å sette opp en Live@Edu mail løsning for alle i prosjektet, da vil alle få brukt Exchange ActiveSync-teknologi, og en kan synce både e-post, kalender og adresselister til iPad`en. Dette vil sikre at det er enkelt for alle i prosjektet å sende meldinger til hverandre og å organisere skolehværdagen gjennon felles kalender osv. Jeg driver også å forsker litt rundt den nye OS X Lion serveren som kommer i juli, og mulighetene den har for å dele filer gjennom WebDAV mot Pages, Numbers og Keynote på iPad`en. Dette vil kunne gi mulighet for felles lagring, utveksling av dokumenter, samarbeid og ikke minst backup av viktig innhold.

I sommer vil også alle iPad`ene bli tanket før elevene får de utdelt, de vil si at de kan ta det i bruk direkte uten å måtte opprette iTunes-konto første dagen. En del gratis applikasjoner vil også være forhåndsinnstallert, sammen med lærebøkene. I denne tankingen vil jeg også innstallere en konfigurasjonsprofil på iPad`en, som bla. sikrer at elevene til en hvær tid har passord. Her vil jeg også legge inn all informasjon om pålogging til trådløst nett, mailservere, WebDAV-konto og adresse til MDM-serveren. Dette sikrer at jeg trådløst kan sende nye konfigurasjonsprofiler til iPad`ene. Konfigurasjonsprofiler kan en lage gjennom iPhone Configuration Utility.

Prosjektet har ikke helt landet på hvilket system en vil bruke for MDM-løsningen, det finnes mangen gode, og integrasjon med andre systemer i organisasjonen er viktig her. For de av dere som vil ha en billig løsning, så er MaaS360 en webbasert løsning som kun krever at du er registrert  iOS Developer for å få en sync-key av Apple (koster 299$ per år). Gjennom denne løsningen får du muligheter til å administrere iOS og Android enheter trådløst, med profiler, fjernsletting, lokalisjon osv. Det er sagt at Apple selv kommer med en MDM-løsning i sin OSX Lion Server, som kommer i løpet av juli. FramsIKT er spent på denne løsningen, og vil avvente valg av system til vi har fått kikket nermere på flere løsninger.

NKUL 2011: iPad og nettbrett – den nye skoleboka?

Under NKUL 2011 har det vært flere foredrag som har omhandlet nettbrett, Apps og ulikt innhold på nettbrett. På ustillerseminar 4 (U4C) holdt Henrik Valstad som forsker på iPad prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune en presentasjon om sine funn og erfaringer fra prosjektet. Foredraget hadde tittelen «iPad og nettbrett – den nye skoleboka? Hvordan Apples mobile teknologi kan bidra til å skape bedre læring». Under finner du lysbildene som ble brukt i denne presentasjonen:

Under presentasjonen presenterte Henrik også en bok  av Al Gore – Our Choice, denne er utgitt som en egen APP i iTunes – du finner den her!

Applikasjoner og læremiddel på iPad

Det er flere utfordringer rundt det å ta i bruk iPad i norsk skole, en av dem er innkjøp og distribusjon av programvare/applikasjoner. Siden App Store Volume Purchase Program ikke er tilgjengelig i Norge, må en finne alternative modeller å kjøpe inn programvare på. Da finnes det i prinsippet to mulige alternativer:

 1. En felles iTunes-konto på vertsmaskin i klasserommet – administrert av lærer som alle elevene synker mot.
  (På denne måten vil en kunne kjøpe inn applikasjoner en gang og distribuere til mange iOS-enheter, men en mister da muligheten for at elevene selv kan laste ned og innstallere apps de ønsker å bruke).
 2. iTunes-gavekort til elever og lærere
  (På denne måten kan elevene også kjøpe applikasjoner det selv har lyst på, en må riktig nok betale like mangen lisenser som en har iPad`er, noe som øker kostnadene knyttet til apps).

I Sør-Trøndelag fylkeskommune har vi første halvåret valgt å gå for alternativ 2, rett å slett for ikke å ta fra elevene muligheten til å bruke iPad`en som en personlig enhet. Alternativ 1 vil dessuten ikke åpne opp individuelle preferanse rundt programvare. Alle læreren som deltar i prosjektet har fått hvært sitt gavekort på 500kr og elevene har mottatt gavekort på tilsammen 300kr (2x150kr). Her er lister over hvilke program som har vert kjøpt inn så langt i prosjektperioden:

Apps lastet ned av lærere: 

 • Quickoffice
 • Mindnode
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • 2screens
 • Penulitmate
 • Prezi
 • BodyBooks
 • Dropbox
 • Pdf-reader
 • Pages
 • iBooks
 • Keynote
 • VGA browser expedition
 • abcNotes
 • HD system digestive
 • Forty weeks of pregnancy
 • Vuvuzela Man
 • Labtests
Apps lastet ned av elever: 

 • Quickoffice
 • Mindnote
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • Penulitmate
 • Dropbox
 • iBooks
 • Labtests

Oversikt over læremiddel gjort tilgjegelig av forlag:

 • Samlaget – Signatur tekstsamling og Studiebok – norsk
 • Aschehoug – Tidslinjer – historie
 • Gyldendal – Kommunikasjon og samhandling for helsesekretærer
 • Gyldendal – Yrkesutøvelse for helsesekretærer

Tilbakemeldingen rundt læremiddel på iPad har så langt vert svært positiv, eleven har ikke lenger med seg boka på skolen og har fjernet flere kilo fra skolesekken. Elevene for i motsetning til med lånte skolebøker anledning til å markere og notere i bøkene, og en stor fordel er at alt er søkbart i ettertid. Dette også gi store fordeler ved eksamen.

Mac OSX – server, profiler og apps
Prosjektet ønsker i tiden fremover å se på muligheter for sentral styring av iOS-enheter via MacOSX-server. Vi kommer til å sette opp og teste ut pushing av profiler til iPadene, samt se på mulighetene for sentralt innkjøp og distribusjon av programvare. Vi kommer tilbake med erfaringer når dette arbeidet har startet.

Bruk gjerne kommentarfeltet til å komme med tips til apps som egner seg innen skole og utdanning.