Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her:

Reklamer

Håndtering av iPad – applikasjoner, oppsett og iTunes

At det er en stor utfordring å håndtere et stort antall iPad`er i en organisasjon er ingen hemmelighet. Og det er når en prøver å sette problematikken rundt kjøp av applikasjoner, oppsett og sikkerhet i system, at en virkelig forstår at iPad`en er laget for å være en «personlig enhet». I framsIKT har vi nå ca 30 iPad`er, der mesteparten blir brukt i en VG3 klasse – Helsesekretær, som 1:1 løsning. Vi har nå kjørt denne løsningen i et halvt år og var de første i Norge som kjørte et prosjekt av denne størrelsen. Slik håndterte vi iPad`ene det første halvåret:

 • Alle elever fikk hvær sin iPad – som de fikk låne ut skoleåret
 • Alle elever opprettet iTunes konto uten kredittkort etter denne bruksanvisningen.
 • Alle elever fikk gavekort til en verdi av 300 kr – signert avtale spisifiserte at de skulle brukes til apps valgt av lærerene
 • 5 lærere fikk hvær sin iPad og tilsammen 1000kr i gavekort – for å kunne prøve ut ulike applikasjoner før elevene lastet ned
 • Elever leverer inn iPad ved slutten av skoleåret

Etter det føreste halvåret har vi gjort oss noen erfaringer, og Henrik Valstad ved NTNU (masterstudent i datateknikk) har skrevet sin masteroppgave om utprøvingen, rapporten kommer om kort tid. Det er alikavel en del ting som fortsatt må avklares og prøves ut nærmere, derfor har prosjektet besluttet å videreføre prosjektet med de samme lærerene og de nye 3HS elevene i skoleåret 2011/12.  Det vi ønsker å se nærmere på da er:

 • Bedre tilrettelegging for deling av innhold (Dropbox, mail, WebDAV osv.)
 • Lærere får iPad 2 for å kunne speile skjermen på prosjektor, uansett program (Gir muligheter for å vise frem mangen flere applikasjoner)
 • «Tanking» av iPad`ene sentralt i sommer, med lærebøker og diverse Apps ferdig innstallert
 • Mulighet for å administrere iPad`ene gjennom en MDM-løsning (MobileDeviceManagement) – aktuelle system finnes her
 • Gi lærerne som har opparbeidet seg erfaring gjennom 1/2 års utprøving – sjangsen til å benytte denne
 • Om en har bedre muligheter for å produsere tekst og innhold dersom alle får hvert sitt tastatur

For å kunne å kunne støtte opp under punktene ovenfor jobber jeg derfor i disse dager med å sette opp en Live@Edu mail løsning for alle i prosjektet, da vil alle få brukt Exchange ActiveSync-teknologi, og en kan synce både e-post, kalender og adresselister til iPad`en. Dette vil sikre at det er enkelt for alle i prosjektet å sende meldinger til hverandre og å organisere skolehværdagen gjennon felles kalender osv. Jeg driver også å forsker litt rundt den nye OS X Lion serveren som kommer i juli, og mulighetene den har for å dele filer gjennom WebDAV mot Pages, Numbers og Keynote på iPad`en. Dette vil kunne gi mulighet for felles lagring, utveksling av dokumenter, samarbeid og ikke minst backup av viktig innhold.

I sommer vil også alle iPad`ene bli tanket før elevene får de utdelt, de vil si at de kan ta det i bruk direkte uten å måtte opprette iTunes-konto første dagen. En del gratis applikasjoner vil også være forhåndsinnstallert, sammen med lærebøkene. I denne tankingen vil jeg også innstallere en konfigurasjonsprofil på iPad`en, som bla. sikrer at elevene til en hvær tid har passord. Her vil jeg også legge inn all informasjon om pålogging til trådløst nett, mailservere, WebDAV-konto og adresse til MDM-serveren. Dette sikrer at jeg trådløst kan sende nye konfigurasjonsprofiler til iPad`ene. Konfigurasjonsprofiler kan en lage gjennom iPhone Configuration Utility.

Prosjektet har ikke helt landet på hvilket system en vil bruke for MDM-løsningen, det finnes mangen gode, og integrasjon med andre systemer i organisasjonen er viktig her. For de av dere som vil ha en billig løsning, så er MaaS360 en webbasert løsning som kun krever at du er registrert  iOS Developer for å få en sync-key av Apple (koster 299$ per år). Gjennom denne løsningen får du muligheter til å administrere iOS og Android enheter trådløst, med profiler, fjernsletting, lokalisjon osv. Det er sagt at Apple selv kommer med en MDM-løsning i sin OSX Lion Server, som kommer i løpet av juli. FramsIKT er spent på denne løsningen, og vil avvente valg av system til vi har fått kikket nermere på flere løsninger.

Asus EEE Pad Transformer

For kort tid siden kom Asus med et nytt nettbrett, kalt EEE Pad Transformer. Det unike med dette nettbrettet er at det har et tastatur man kan koble på slik at det blir som en vanlig bærbar PC. Brettet kjører Android som operativsystem og Asus har vist nok gjort noen forandringer på det for å få det til å fungere optimalt med nettbrettet. Prosjektet har allerede to stk. Samsung Glaxy TAB som bruker Android systemet, men versjonen vi finner på EEE Pad er nyere, og forhåpentligvis bedre enn forgjengeren. En positiv ting med dette nettbrettet er at det har USB-kontakter, noe som gjør at en kan bruke et stort utvalg av tilbehør sammen med brettet. Prosjektet har bestilt 1 stk. av nettbrettet for test, og venter spendt på å se hvordan det fungerer.

Din side har foretatt en test av Asus EEE Pad Transformer, der finner du flere bilder og en grundig gjennomgang av nettbrett om du ønsker det!

NKUL 2011 – Ressurser

Forrige uke ble den årlige konferansen «NKUL» arrangert i Trondheim. Temaet for konferansen i år var: Alltid på – overalt! Konferansen er landets største konferanse som omhandler bruk av IKT i utdanning og læring. Under finner du en liste med ulike ressurser fra konferansen, som kan være nyttig enten du deltok eller ikke:

Har du flere nyttige lenker til ressurser fra NKUL 2011, del dem gjerne i kommentarfeltet under!

NKUL 2011: iPad og nettbrett – den nye skoleboka?

Under NKUL 2011 har det vært flere foredrag som har omhandlet nettbrett, Apps og ulikt innhold på nettbrett. På ustillerseminar 4 (U4C) holdt Henrik Valstad som forsker på iPad prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune en presentasjon om sine funn og erfaringer fra prosjektet. Foredraget hadde tittelen «iPad og nettbrett – den nye skoleboka? Hvordan Apples mobile teknologi kan bidra til å skape bedre læring». Under finner du lysbildene som ble brukt i denne presentasjonen:

Under presentasjonen presenterte Henrik også en bok  av Al Gore – Our Choice, denne er utgitt som en egen APP i iTunes – du finner den her!

Prosjektutlysning: Digital notatbok

Denne uken har alle lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune fått tilbud om å delta i pilotprosjekt med digital notatbok som tema. Tanken er at en ønsker å knytte til seg klasser som skal se på hvilke muligheter delte notatbøker i OneNote gir. Prosjektperioden er i utgangspunktet satt til å vare ut året, men dersom det viser seg at dette er vellykket kan det resultere i utvidelse eller en større satsing. Nå venter prosjektet på mangen gode prosjektsøknader, og jeg kan røpe at allerede første dagen har det landet fire stykker i inboksen min!

Utlysningsteksten for prosjektet er som følger:

Hei,

Har du lyst til å være med på et spennende prosjekt sammen med din klasse?

Som en del av prosjektet framsIKT/framtidens klasserom skal det settes i gang pilotprosjekter i ca. 3 klasser med digital notatbok som tema. Prosjektet ønsker å prøve ut programvaren OneNote for å gi elver og lærere mulighet til å dele felles notatbøker. Prosjektet vil legge til rette for at elever kan notere i en felles notatbok samtidig, og teknologi for deling av notatbøker vil inngå som en del av prosjektet.

Prosjektet ønsker å knytte til seg ca. 3 klasser eller faggrupper som ønsker å være med på å prøve ut mulighetene et slikt verktøy kan gi. Gruppen må ha en lærer som ønsker og er motivert til å ta i bruk teknologi. Det er et krav at elevene har bærbar elev-PC. Det er og viktig at IT-ansvarlig på skolen kjenner til og er positiv til prosjektet, og noe arbeid med distribusjon av programvaren (OneNote) må påregnes.

Prosjektperioden vil være fra mai 2011 til desember 2011. Det er planlagt en oppstart med generell kompetanseheving og innføring i verktøyet før sommeren. Og en mer konkret oppstart av utprøvingen etter sommeren. For å følge opp gruppene som deltar i prosjektet vil det bli satt av tid og ressurser i framsIKT til oppfølging og møtetid underveis. Som en del av prosjektet forventes det at deltakerne deler sine erfaringer underveis, og kan bidra med datagrunnlag til en prosjektrapport (for eksempel i form av å svare på en spørreundersøkelse).

Dersom dere har klasser som ønsker å delta i dette prosjektet ber jeg om at dere for hver klasse som ønsker å søke sender inn en kort beskrivelse av:

 • Hvem som deltar (skole, lærer, it-ansvarlig)
 • Hvilket fagområde/fag
 • Antall elever
 • Om prosjektet er godkjent av skolens ledelse/rektor

Søknader kan sendes til meg per e-post innen 15.04.2011.
Har du spørsmål om prosjektet ta kontakt med undertegnede.

Frode Kyrkjebø

Rådgiver / prosjektleder

Fagenhet for videregående opplæring
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim 

41 45 92 45 / 414 59 245
73 86 60 00 (sentralbord)
www.stfk.no

Møte i styringsgruppa – prosjektplaner

Forrige uke var det møte i styringsgruppen til framsIKT. Styringsgruppen består av representanter fra opplæring, IKT og politikere i Sør-Trøndelag fylkeskommune. På møtet fikk gruppen presentert status for delprosjektene som har pågått (nettbrett, digital notatbok og nettbasert kommunikasjon). De ble diskutert videre fremdrift og oppfølging av de pågående prosjektene. Prosjektet la også frem planene for tiden fremover, og styringsgruppa fikk mulighet for å diskutere og komme med tilbakemelding på dette. Her er en liste over ulike prosjekt og prosjektideer som fremsIKT kommer til å jobbe med i tiden fremover:

Pågående prosjekt:

Nettbrett
Prosjektet er besluttet videreført og utvidet. En kommer derfor til å jobber videre med å se på alternative nettbrett og bruksområder. Det ble også besluttet og se på muligheter for sentral styring av nettbrett (serverløsninger osv.).

OneNote – digital notatbok
En vil utvide prosjektet rundt digital notatbok. Målet er å sette igang konkrete delprosjekter på skoler med felles notatbok for klasser og elever. Også å se på andre muligheter i tverrfaglige prosjekt osv.

OCS – nettbasert kommunikasjon
Det ble besluttet å legge prosjektet på is til fylkeskommuen er ferdig med å oppdatere infrastruktur og IT-løsninger på skolene. OCS er en pilot i hele fylkeskommunen og dette gjør videre fremdrift i prosjektet komplisert.

Fremtidige prosjekt:

Live@Edu
For å kunne gi brukerene en mulighet til å dele notatbøker, og å kunne nå dem uansett hvor de er, ønker framsIKT å benytte Live@Edu. Live@Edu er et gratis tilbud fra Microsoft til alle innen utdanning om e-post, Office web-apps og 25GB lagring i skyen.

HueHD – http://www.huehd.com/
HueHD er et spennende web-camera som også kan fungere som et dokumentkamera og mye annet. FramsIKT ønsker dette utprøvd i noen klasser og kommer til å tilby dette til skolene i STFK.

Kunnskapsdeling
Det arrangeres flere ulike konferanser, seminar og nettverkssamlinger hvert år, mye av kunnskapen som sprees her er interessant for andre en de som får muligheten for å delta. Det er også behov for å kunne finne tilbake til denne kunnskapen i etteritd. FramsIKT vil derfor se på muligheter for kunnskapsspreding og deling av kompetanse.

Dette er en kort oppsummering av noen av planene og prosjektene til framsIKT i tiden fremover. Kommer tilbake med mer informasjon om alle prosjektene på et senere tidspunkt. Flere andre delprosjekter er også under planlegging.