Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her:

Reklamer

Håndtering av iPad – applikasjoner, oppsett og iTunes

At det er en stor utfordring å håndtere et stort antall iPad`er i en organisasjon er ingen hemmelighet. Og det er når en prøver å sette problematikken rundt kjøp av applikasjoner, oppsett og sikkerhet i system, at en virkelig forstår at iPad`en er laget for å være en «personlig enhet». I framsIKT har vi nå ca 30 iPad`er, der mesteparten blir brukt i en VG3 klasse – Helsesekretær, som 1:1 løsning. Vi har nå kjørt denne løsningen i et halvt år og var de første i Norge som kjørte et prosjekt av denne størrelsen. Slik håndterte vi iPad`ene det første halvåret:

 • Alle elever fikk hvær sin iPad – som de fikk låne ut skoleåret
 • Alle elever opprettet iTunes konto uten kredittkort etter denne bruksanvisningen.
 • Alle elever fikk gavekort til en verdi av 300 kr – signert avtale spisifiserte at de skulle brukes til apps valgt av lærerene
 • 5 lærere fikk hvær sin iPad og tilsammen 1000kr i gavekort – for å kunne prøve ut ulike applikasjoner før elevene lastet ned
 • Elever leverer inn iPad ved slutten av skoleåret

Etter det føreste halvåret har vi gjort oss noen erfaringer, og Henrik Valstad ved NTNU (masterstudent i datateknikk) har skrevet sin masteroppgave om utprøvingen, rapporten kommer om kort tid. Det er alikavel en del ting som fortsatt må avklares og prøves ut nærmere, derfor har prosjektet besluttet å videreføre prosjektet med de samme lærerene og de nye 3HS elevene i skoleåret 2011/12.  Det vi ønsker å se nærmere på da er:

 • Bedre tilrettelegging for deling av innhold (Dropbox, mail, WebDAV osv.)
 • Lærere får iPad 2 for å kunne speile skjermen på prosjektor, uansett program (Gir muligheter for å vise frem mangen flere applikasjoner)
 • «Tanking» av iPad`ene sentralt i sommer, med lærebøker og diverse Apps ferdig innstallert
 • Mulighet for å administrere iPad`ene gjennom en MDM-løsning (MobileDeviceManagement) – aktuelle system finnes her
 • Gi lærerne som har opparbeidet seg erfaring gjennom 1/2 års utprøving – sjangsen til å benytte denne
 • Om en har bedre muligheter for å produsere tekst og innhold dersom alle får hvert sitt tastatur

For å kunne å kunne støtte opp under punktene ovenfor jobber jeg derfor i disse dager med å sette opp en Live@Edu mail løsning for alle i prosjektet, da vil alle få brukt Exchange ActiveSync-teknologi, og en kan synce både e-post, kalender og adresselister til iPad`en. Dette vil sikre at det er enkelt for alle i prosjektet å sende meldinger til hverandre og å organisere skolehværdagen gjennon felles kalender osv. Jeg driver også å forsker litt rundt den nye OS X Lion serveren som kommer i juli, og mulighetene den har for å dele filer gjennom WebDAV mot Pages, Numbers og Keynote på iPad`en. Dette vil kunne gi mulighet for felles lagring, utveksling av dokumenter, samarbeid og ikke minst backup av viktig innhold.

I sommer vil også alle iPad`ene bli tanket før elevene får de utdelt, de vil si at de kan ta det i bruk direkte uten å måtte opprette iTunes-konto første dagen. En del gratis applikasjoner vil også være forhåndsinnstallert, sammen med lærebøkene. I denne tankingen vil jeg også innstallere en konfigurasjonsprofil på iPad`en, som bla. sikrer at elevene til en hvær tid har passord. Her vil jeg også legge inn all informasjon om pålogging til trådløst nett, mailservere, WebDAV-konto og adresse til MDM-serveren. Dette sikrer at jeg trådløst kan sende nye konfigurasjonsprofiler til iPad`ene. Konfigurasjonsprofiler kan en lage gjennom iPhone Configuration Utility.

Prosjektet har ikke helt landet på hvilket system en vil bruke for MDM-løsningen, det finnes mangen gode, og integrasjon med andre systemer i organisasjonen er viktig her. For de av dere som vil ha en billig løsning, så er MaaS360 en webbasert løsning som kun krever at du er registrert  iOS Developer for å få en sync-key av Apple (koster 299$ per år). Gjennom denne løsningen får du muligheter til å administrere iOS og Android enheter trådløst, med profiler, fjernsletting, lokalisjon osv. Det er sagt at Apple selv kommer med en MDM-løsning i sin OSX Lion Server, som kommer i løpet av juli. FramsIKT er spent på denne løsningen, og vil avvente valg av system til vi har fått kikket nermere på flere løsninger.

NKUL 2011: iPad og nettbrett – den nye skoleboka?

Under NKUL 2011 har det vært flere foredrag som har omhandlet nettbrett, Apps og ulikt innhold på nettbrett. På ustillerseminar 4 (U4C) holdt Henrik Valstad som forsker på iPad prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune en presentasjon om sine funn og erfaringer fra prosjektet. Foredraget hadde tittelen «iPad og nettbrett – den nye skoleboka? Hvordan Apples mobile teknologi kan bidra til å skape bedre læring». Under finner du lysbildene som ble brukt i denne presentasjonen:

Under presentasjonen presenterte Henrik også en bok  av Al Gore – Our Choice, denne er utgitt som en egen APP i iTunes – du finner den her!

Oppsummering: Apple Learning Tour Oslo

I dag var jeg på Apple Learning Tour i Oslo – http://seeuthere.com/oslotour. Dette er det eneste nordiske av 25 tilsvarende arrangementer rundt om i verden. Hele seminaret var veldig profesjonelt arrangert, alle deltakere fikk utdelt hver sin iPad med innhold relatert til utdanning og alle parallellsesjoner hadde Macbooks slik at deltakerne fikk prøve ut det som vart gjennomgått!

Her er noen av mine notater etter dagen:

Learning with Apple, Discover how education is changing (Richard Teversham, Vice President Education EMEIA, Apple)
Grunnet tåke på Gardermoen og fly som sklei av rullebanen fikk jeg ikke med meg hele foredraget, men fokuset mot slutten var på iPad og dens potensiale for skolen. Noe av det som vart trukket frem var viktigheten av innhold på iPad, og at enheten ikke ville hatt noe potensiale uten så mye relevant og godt innhold:

 • iBooks
 • iTunesU
 • Apps (TheElements osv.)

Fremtidens IKT løsninger for skolen (Morten Søby, Avdelingsdirektør, Senter for IKT i utdanningen)
Her vart det fokusert på senteret sitt arbeid og organisering, åpnet med å vise videoen «Fremtiden starter nå». Trekker fram at det aller fleste skoler i Norge har god infrastruktur og at fokus bør skiftes over på innhold og konsum av fagstoff. IKT-senterets kartlegginger viser at digitale læremiddel og ressurser ikke er mye brukt i forhold til potensiale det har. Den bruken som er er ofte på et «overfladisk» nivå, og digitale ressurser blir lite brukt til å gå djupt inn i fagstoffet.

Senteret vil i fremtiden ha mer fokus på prosjekter og arbeid ut mot skolene, noen av prosjektene som vil satses på er:

 • iTec – http://itec.eun.org
  Prosjekt rettet mot ungdomstrinn med en total ramme på 9,5 mill euro. Ønsker matematikk og naturfagsklasser som vil prøve ut ny teknologi. Vil starte med noen piloter, ønsker på sikt å knytte til seg ca 100 klasser totalt i Norge.
 • eTwinning – www.etwinning.net/no.
 • Skolementor
  Kommer i ny versjon. Program for skoleutvikling og refleksjon.
 • Digitalt praksisnettverk
  2 fysiske labber («framtidens læringsarena»). Et er etablert i Tromsø, kommer et tilsvarende i Oslo. Dersom disse blir suksess kan det bli aktuelt å etablere flere, skal foretaes en evaluering. Ønsker samarbeid med skoler som vil ta i bruk labbene.
 • Digital dømmekraft – www.dubestemmer.no
  Personvern, materiell for lærer og ferdige undervisningsopplegg.

Andre prosjekter som nevnes er: FEIDE, personvernskolen.no, hjem-skole, interaktive tavler, med flere.

Lær mer (Ciaran Mc Cormack)
Viser muligheter med PhotoBoot og andre programmer i iLifte pakken. Viser hvordan en enkelt kan publisere til Apple sin Wiki og Blogg. Fokuserer på Apple sitt intuitive brukergrensesnitt og design. Føler at en her kunne trukket frem mer erfaringer fra bruk i skolen isteden for å bare vise mulighetene.

Support for læring – IT drift (Dennis Lorentzen, System Engineer, Apple Norway)
Viser frem Apple sin OSX-Server og mulighetene for wiki og blogg. En kan abonnere på blogg og wiki direkte i iTunes (som en podcast). Og på den måten få videoer, presentasjoner og annet innhold som publiseres direkte på bla. IOS enheter etterhvert som de blir publisert. Bruker MacMini Server som løsning på demonstrasjonen.

Viser frem Apple sin Remote Desktop og trekker fram mulighetene for å overvåke og styre Mac`er. Kan låse Macene fra en sentral PC/Server, distribuere programvare osv.

Oppsummert
Oppsummert var det en bra dag, like viktig som det faglige programvare var mulighetene til nettverksbygging og dialog med Apple og andre som bruker teknologien. Gledelig var det og at forlagene var til stede for å se hvordan de kan tilnærme seg både iPad og andre Apple produkter. Prosjektet til Sør-Trøndelag fikk mye oppmerksomhet og er det største forsøket med iPad i norsk skole så langt. Flere andre kommer etter med lignende prosjekter og ønsker å vite mer om erfaringene og tankene rundt dette. Gjennom hele dagen fokuserte en på innhold og hvor viktig dette er. Dagens viktigste sitat var «Det er ikke teknologien som har potensiale, det er innholdet».

Skulle en ønske noe mer var det at en fikk presentert mere erfaringer om hvordan teknologien faktisk blir benyttet og ikke bare det teoretiske mulighetene.

Wiki og Blogg

Workshop