Rapport: Bruk av iPad i alternative opplæringarenaer

Røros VGS har prøvd ut hvordan iPad kan fungere som et digitalt hjelpemiddel og verktøy på alternative opplæringsarenaer. Resultatet så langt er en informativ og interessant rapport som beksriver hvordan de har jobbet og hva det har brukt iPad`en til. Absolutt verdt å lese.

Etter hvert som jeg jobber med nettbrett teknologier, får jeg mer og mer øynene opp for hvor godt slike dingser egner seg til å løse faglige problem og oppgaver. I starten hadde jeg en forventning om at iPad skulle erstatte en bærbar-PC, men jeg heller nå mer mot å bruke iPad til andre oppgaver enn det en PC typisk brukes til. Skal jeg være helt ærlig tror jeg vel aldri at iPad blir det foretrukkede verktøyet for produksjon av store mengder tekst, i vertfall ikke slik den er i dag.

Rapport om Utprøving av IPad – Alternative opplæringarenaer kan du laste ned her, eller lese via SlideShare under:

Reklamer

Håndtering av iPad – applikasjoner, oppsett og iTunes

At det er en stor utfordring å håndtere et stort antall iPad`er i en organisasjon er ingen hemmelighet. Og det er når en prøver å sette problematikken rundt kjøp av applikasjoner, oppsett og sikkerhet i system, at en virkelig forstår at iPad`en er laget for å være en «personlig enhet». I framsIKT har vi nå ca 30 iPad`er, der mesteparten blir brukt i en VG3 klasse – Helsesekretær, som 1:1 løsning. Vi har nå kjørt denne løsningen i et halvt år og var de første i Norge som kjørte et prosjekt av denne størrelsen. Slik håndterte vi iPad`ene det første halvåret:

 • Alle elever fikk hvær sin iPad – som de fikk låne ut skoleåret
 • Alle elever opprettet iTunes konto uten kredittkort etter denne bruksanvisningen.
 • Alle elever fikk gavekort til en verdi av 300 kr – signert avtale spisifiserte at de skulle brukes til apps valgt av lærerene
 • 5 lærere fikk hvær sin iPad og tilsammen 1000kr i gavekort – for å kunne prøve ut ulike applikasjoner før elevene lastet ned
 • Elever leverer inn iPad ved slutten av skoleåret

Etter det føreste halvåret har vi gjort oss noen erfaringer, og Henrik Valstad ved NTNU (masterstudent i datateknikk) har skrevet sin masteroppgave om utprøvingen, rapporten kommer om kort tid. Det er alikavel en del ting som fortsatt må avklares og prøves ut nærmere, derfor har prosjektet besluttet å videreføre prosjektet med de samme lærerene og de nye 3HS elevene i skoleåret 2011/12.  Det vi ønsker å se nærmere på da er:

 • Bedre tilrettelegging for deling av innhold (Dropbox, mail, WebDAV osv.)
 • Lærere får iPad 2 for å kunne speile skjermen på prosjektor, uansett program (Gir muligheter for å vise frem mangen flere applikasjoner)
 • «Tanking» av iPad`ene sentralt i sommer, med lærebøker og diverse Apps ferdig innstallert
 • Mulighet for å administrere iPad`ene gjennom en MDM-løsning (MobileDeviceManagement) – aktuelle system finnes her
 • Gi lærerne som har opparbeidet seg erfaring gjennom 1/2 års utprøving – sjangsen til å benytte denne
 • Om en har bedre muligheter for å produsere tekst og innhold dersom alle får hvert sitt tastatur

For å kunne å kunne støtte opp under punktene ovenfor jobber jeg derfor i disse dager med å sette opp en Live@Edu mail løsning for alle i prosjektet, da vil alle få brukt Exchange ActiveSync-teknologi, og en kan synce både e-post, kalender og adresselister til iPad`en. Dette vil sikre at det er enkelt for alle i prosjektet å sende meldinger til hverandre og å organisere skolehværdagen gjennon felles kalender osv. Jeg driver også å forsker litt rundt den nye OS X Lion serveren som kommer i juli, og mulighetene den har for å dele filer gjennom WebDAV mot Pages, Numbers og Keynote på iPad`en. Dette vil kunne gi mulighet for felles lagring, utveksling av dokumenter, samarbeid og ikke minst backup av viktig innhold.

I sommer vil også alle iPad`ene bli tanket før elevene får de utdelt, de vil si at de kan ta det i bruk direkte uten å måtte opprette iTunes-konto første dagen. En del gratis applikasjoner vil også være forhåndsinnstallert, sammen med lærebøkene. I denne tankingen vil jeg også innstallere en konfigurasjonsprofil på iPad`en, som bla. sikrer at elevene til en hvær tid har passord. Her vil jeg også legge inn all informasjon om pålogging til trådløst nett, mailservere, WebDAV-konto og adresse til MDM-serveren. Dette sikrer at jeg trådløst kan sende nye konfigurasjonsprofiler til iPad`ene. Konfigurasjonsprofiler kan en lage gjennom iPhone Configuration Utility.

Prosjektet har ikke helt landet på hvilket system en vil bruke for MDM-løsningen, det finnes mangen gode, og integrasjon med andre systemer i organisasjonen er viktig her. For de av dere som vil ha en billig løsning, så er MaaS360 en webbasert løsning som kun krever at du er registrert  iOS Developer for å få en sync-key av Apple (koster 299$ per år). Gjennom denne løsningen får du muligheter til å administrere iOS og Android enheter trådløst, med profiler, fjernsletting, lokalisjon osv. Det er sagt at Apple selv kommer med en MDM-løsning i sin OSX Lion Server, som kommer i løpet av juli. FramsIKT er spent på denne løsningen, og vil avvente valg av system til vi har fått kikket nermere på flere løsninger.

Applikasjoner og læremiddel på iPad

Det er flere utfordringer rundt det å ta i bruk iPad i norsk skole, en av dem er innkjøp og distribusjon av programvare/applikasjoner. Siden App Store Volume Purchase Program ikke er tilgjengelig i Norge, må en finne alternative modeller å kjøpe inn programvare på. Da finnes det i prinsippet to mulige alternativer:

 1. En felles iTunes-konto på vertsmaskin i klasserommet – administrert av lærer som alle elevene synker mot.
  (På denne måten vil en kunne kjøpe inn applikasjoner en gang og distribuere til mange iOS-enheter, men en mister da muligheten for at elevene selv kan laste ned og innstallere apps de ønsker å bruke).
 2. iTunes-gavekort til elever og lærere
  (På denne måten kan elevene også kjøpe applikasjoner det selv har lyst på, en må riktig nok betale like mangen lisenser som en har iPad`er, noe som øker kostnadene knyttet til apps).

I Sør-Trøndelag fylkeskommune har vi første halvåret valgt å gå for alternativ 2, rett å slett for ikke å ta fra elevene muligheten til å bruke iPad`en som en personlig enhet. Alternativ 1 vil dessuten ikke åpne opp individuelle preferanse rundt programvare. Alle læreren som deltar i prosjektet har fått hvært sitt gavekort på 500kr og elevene har mottatt gavekort på tilsammen 300kr (2x150kr). Her er lister over hvilke program som har vert kjøpt inn så langt i prosjektperioden:

Apps lastet ned av lærere: 

 • Quickoffice
 • Mindnode
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • 2screens
 • Penulitmate
 • Prezi
 • BodyBooks
 • Dropbox
 • Pdf-reader
 • Pages
 • iBooks
 • Keynote
 • VGA browser expedition
 • abcNotes
 • HD system digestive
 • Forty weeks of pregnancy
 • Vuvuzela Man
 • Labtests
Apps lastet ned av elever: 

 • Quickoffice
 • Mindnote
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • Penulitmate
 • Dropbox
 • iBooks
 • Labtests

Oversikt over læremiddel gjort tilgjegelig av forlag:

 • Samlaget – Signatur tekstsamling og Studiebok – norsk
 • Aschehoug – Tidslinjer – historie
 • Gyldendal – Kommunikasjon og samhandling for helsesekretærer
 • Gyldendal – Yrkesutøvelse for helsesekretærer

Tilbakemeldingen rundt læremiddel på iPad har så langt vert svært positiv, eleven har ikke lenger med seg boka på skolen og har fjernet flere kilo fra skolesekken. Elevene for i motsetning til med lånte skolebøker anledning til å markere og notere i bøkene, og en stor fordel er at alt er søkbart i ettertid. Dette også gi store fordeler ved eksamen.

Mac OSX – server, profiler og apps
Prosjektet ønsker i tiden fremover å se på muligheter for sentral styring av iOS-enheter via MacOSX-server. Vi kommer til å sette opp og teste ut pushing av profiler til iPadene, samt se på mulighetene for sentralt innkjøp og distribusjon av programvare. Vi kommer tilbake med erfaringer når dette arbeidet har startet.

Bruk gjerne kommentarfeltet til å komme med tips til apps som egner seg innen skole og utdanning.

Lærere prøver ut Samsung Galaxy TAB

Denne uken er to lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune så heldige å få utlevert en Samsung Galaxy TAB hver. Gjennom fylkets fagnettverk for pedagogisk bruk av IKT gikk det ut en invitasjon til deltakerne om å delta i utprøvingen. Lærerne skal prøve ut TAB`en som et arbeidsverktøy. Målet med utprøvingen er å se om nettbrettet kan lette lærernes arbeidshverdag eller gi dem nye muligheter i arbeidet det ikke hadde før det fikk tilgang på et nettbrett.

Noe av det som er interessant å finne ut er om den er egnet til oppgaver som:

 • Fraværføring
 • Vurderingsarbeid
 • Planlegging
 • Fronter
 • Kommunikasjon
 • Lesing av elevarbeid
 • Annet

Lærerne har gjennom deltakelse i prosjektet forpliktet seg til å dele sine erfaringer, noe vi vil dele med dere gjennom denne bloggen.

Samsung Galaxy TAB

Samsung Galaxy TAB

Prosjektet er den del av framsIKT sin satsing på nettbrett og ny teknologi.

Har du tips til gode applikasjoner eller bruksområder for en Galaxy TAB i skolen? Vi tar gjerne imot i kommentarfeltet!

Foreløpige tilbakemeldinger om iPad i skolen

Når har det gått en liten stund siden prosjektet med iPad i skolen ble lansert. FramsIKT har hatt møte med lærerene en gang i uken, der har vi gått gjennom utfordringer og prøvd å komme frem til gode løsninger. Denne uken oppsummerte vi prosjektet så langt, her er noe av det viktigeste til nå:

 • Lærebøkene på iPad fører til at elevene leser mer enn før, elevene har også sluttet helt å ta med seg bøkene på skolen. (Prosjektet har fått til avtale med bla. Aschehaug og andre forlag om utprøving av lærebøker på nettbrettet.)
 • IAnnotatePDF blir brukt til å notere og markere i teksten, noe som det ikke hadde mulighet til i de fysiske bøkene. Notatene er også søkbare, noe som gjør det enkelt å finne tilbake.
 • Så langt føler ikke lærerne at iPad`en er tidstyv.
 • Multitasking på iPad er ikke alltid like enkelt, og skal en feks. lese i en lærebok og skifte mellom den og QuickOffice så er det litt tungvindt.
 • Instapaper (App) gir fantastiske muligheter for å lage seg en artikkelsamling. Elevene organiserer artikler i ulike mapper, etter fagområde. Instapaper fjerner også mye av det forstyrrende elmentene på en nettside, som feks. reklame.
 • 2screenspresentations (App) – blir brukt for å presentere ulike nettsider og innhold på prosjektor. Gir mulighet for å tegne å forklare til en nettside, for deretter å ta skjermbilde som kan plasseres i Fronter.
 • Har funnet en medisinsk ordbok som de bruker mye, dette gjør det veldig enkelt å slå opp. Verktøyet er der bestandig. En pc må skrues på og pekes til riktig nettside osv.
 • Lærerne mener også at elevene kommer mer forberedt til timen, og at iPad`en er med på å motivere.

Alt dette er midlertidige funn, og det skal bli spennende å følge med fremover. En av de tingenene som blir veldig interessant å følge opp, er om positiviteten kommer av at det er nytt og spennende og om den vil vedvare.