Applikasjoner og læremiddel på iPad

Det er flere utfordringer rundt det å ta i bruk iPad i norsk skole, en av dem er innkjøp og distribusjon av programvare/applikasjoner. Siden App Store Volume Purchase Program ikke er tilgjengelig i Norge, må en finne alternative modeller å kjøpe inn programvare på. Da finnes det i prinsippet to mulige alternativer:

 1. En felles iTunes-konto på vertsmaskin i klasserommet – administrert av lærer som alle elevene synker mot.
  (På denne måten vil en kunne kjøpe inn applikasjoner en gang og distribuere til mange iOS-enheter, men en mister da muligheten for at elevene selv kan laste ned og innstallere apps de ønsker å bruke).
 2. iTunes-gavekort til elever og lærere
  (På denne måten kan elevene også kjøpe applikasjoner det selv har lyst på, en må riktig nok betale like mangen lisenser som en har iPad`er, noe som øker kostnadene knyttet til apps).

I Sør-Trøndelag fylkeskommune har vi første halvåret valgt å gå for alternativ 2, rett å slett for ikke å ta fra elevene muligheten til å bruke iPad`en som en personlig enhet. Alternativ 1 vil dessuten ikke åpne opp individuelle preferanse rundt programvare. Alle læreren som deltar i prosjektet har fått hvært sitt gavekort på 500kr og elevene har mottatt gavekort på tilsammen 300kr (2x150kr). Her er lister over hvilke program som har vert kjøpt inn så langt i prosjektperioden:

Apps lastet ned av lærere: 

 • Quickoffice
 • Mindnode
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • 2screens
 • Penulitmate
 • Prezi
 • BodyBooks
 • Dropbox
 • Pdf-reader
 • Pages
 • iBooks
 • Keynote
 • VGA browser expedition
 • abcNotes
 • HD system digestive
 • Forty weeks of pregnancy
 • Vuvuzela Man
 • Labtests
Apps lastet ned av elever: 

 • Quickoffice
 • Mindnote
 • Felleskatalogen
 • Medisinsk ordbok
 • Wikipanion
 • Instapaper
 • neu.Annotate
 • Penulitmate
 • Dropbox
 • iBooks
 • Labtests

Oversikt over læremiddel gjort tilgjegelig av forlag:

 • Samlaget – Signatur tekstsamling og Studiebok – norsk
 • Aschehoug – Tidslinjer – historie
 • Gyldendal – Kommunikasjon og samhandling for helsesekretærer
 • Gyldendal – Yrkesutøvelse for helsesekretærer

Tilbakemeldingen rundt læremiddel på iPad har så langt vert svært positiv, eleven har ikke lenger med seg boka på skolen og har fjernet flere kilo fra skolesekken. Elevene for i motsetning til med lånte skolebøker anledning til å markere og notere i bøkene, og en stor fordel er at alt er søkbart i ettertid. Dette også gi store fordeler ved eksamen.

Mac OSX – server, profiler og apps
Prosjektet ønsker i tiden fremover å se på muligheter for sentral styring av iOS-enheter via MacOSX-server. Vi kommer til å sette opp og teste ut pushing av profiler til iPadene, samt se på mulighetene for sentralt innkjøp og distribusjon av programvare. Vi kommer tilbake med erfaringer når dette arbeidet har startet.

Bruk gjerne kommentarfeltet til å komme med tips til apps som egner seg innen skole og utdanning.

Reklamer