NKUL 2011: iPad og nettbrett – den nye skoleboka?

Under NKUL 2011 har det vært flere foredrag som har omhandlet nettbrett, Apps og ulikt innhold på nettbrett. På ustillerseminar 4 (U4C) holdt Henrik Valstad som forsker på iPad prosjektet i Sør-Trøndelag fylkeskommune en presentasjon om sine funn og erfaringer fra prosjektet. Foredraget hadde tittelen «iPad og nettbrett – den nye skoleboka? Hvordan Apples mobile teknologi kan bidra til å skape bedre læring». Under finner du lysbildene som ble brukt i denne presentasjonen:

Under presentasjonen presenterte Henrik også en bok  av Al Gore – Our Choice, denne er utgitt som en egen APP i iTunes – du finner den her!

Reklamer

Forstudie: iPad som en pedagogisk enhet

I påvente av norsk lansering av iPad og planlegging av prosjektet, jobbet masterstudent ved NTNU Henrik Valstad med å se på tidligere erfaringer med bruk av iPad som en pedagogisk enhet. Han hentet inn data fra ulike kilder og med bakgrunn i dette jobbet han frem en rapport. Her er noe av det han skriver om innholdet i rapporten (som er på engelsk):

The key findings in this paper is that the iPad has great pedagogical potential, yet there exists little information on how this potential is utilized as many pilot projects are still in their early phases of deployment. Technology has been used in Norwegian schools for years, however the amount of use various enormously and both students and teachers report they find the use of and the educational material presented on computers antiquated and boring. There has been a shortage of integration between the school curriculum and technology, and it has often been each teacher’s own decision to the extent technology is used in education. The iPad with its “micro-mobility”- features can bridge the gap between the school curriculum and technology as long as it is used where appropriate.

Spørsmålsom blir forsøkt besvart i rapporten er blant annet:

  • Hvilket pedagogsik potensial har en iPad?
  • Styrker og svakheter med bruk av iPad i forhold til en normal klasseromssituasjon?
  • Hvilke erfaringer finnes rundt bruk av iPad i klasserommet?
  • Vil en måtte foreta justeringer/tilpassninger til den norske skolen?

Hele rapporten kan du lese/laste ned her!