Møte i styringsgruppa – prosjektplaner

Forrige uke var det møte i styringsgruppen til framsIKT. Styringsgruppen består av representanter fra opplæring, IKT og politikere i Sør-Trøndelag fylkeskommune. På møtet fikk gruppen presentert status for delprosjektene som har pågått (nettbrett, digital notatbok og nettbasert kommunikasjon). De ble diskutert videre fremdrift og oppfølging av de pågående prosjektene. Prosjektet la også frem planene for tiden fremover, og styringsgruppa fikk mulighet for å diskutere og komme med tilbakemelding på dette. Her er en liste over ulike prosjekt og prosjektideer som fremsIKT kommer til å jobbe med i tiden fremover:

Pågående prosjekt:

Nettbrett
Prosjektet er besluttet videreført og utvidet. En kommer derfor til å jobber videre med å se på alternative nettbrett og bruksområder. Det ble også besluttet og se på muligheter for sentral styring av nettbrett (serverløsninger osv.).

OneNote – digital notatbok
En vil utvide prosjektet rundt digital notatbok. Målet er å sette igang konkrete delprosjekter på skoler med felles notatbok for klasser og elever. Også å se på andre muligheter i tverrfaglige prosjekt osv.

OCS – nettbasert kommunikasjon
Det ble besluttet å legge prosjektet på is til fylkeskommuen er ferdig med å oppdatere infrastruktur og IT-løsninger på skolene. OCS er en pilot i hele fylkeskommunen og dette gjør videre fremdrift i prosjektet komplisert.

Fremtidige prosjekt:

Live@Edu
For å kunne gi brukerene en mulighet til å dele notatbøker, og å kunne nå dem uansett hvor de er, ønker framsIKT å benytte Live@Edu. Live@Edu er et gratis tilbud fra Microsoft til alle innen utdanning om e-post, Office web-apps og 25GB lagring i skyen.

HueHD – http://www.huehd.com/
HueHD er et spennende web-camera som også kan fungere som et dokumentkamera og mye annet. FramsIKT ønsker dette utprøvd i noen klasser og kommer til å tilby dette til skolene i STFK.

Kunnskapsdeling
Det arrangeres flere ulike konferanser, seminar og nettverkssamlinger hvert år, mye av kunnskapen som sprees her er interessant for andre en de som får muligheten for å delta. Det er også behov for å kunne finne tilbake til denne kunnskapen i etteritd. FramsIKT vil derfor se på muligheter for kunnskapsspreding og deling av kompetanse.

Dette er en kort oppsummering av noen av planene og prosjektene til framsIKT i tiden fremover. Kommer tilbake med mer informasjon om alle prosjektene på et senere tidspunkt. Flere andre delprosjekter er også under planlegging.

Reklamer

Nettbaserte møteverktøy, chat og samhandling i skolen?

Det finnes flere situasjoner der elektronisk kommunikasjon er hensiktsmessig i skolen. Motivasjonsfaktorer for å ta i bruk nettbaserte verktøy kan være alt fra å opprettholde fagtilbud i distriktene og på mindre skoler, oppfølging av lærlinger i bedrift, oppfølging av utplasserte elever, desentralisert undervisning og veiledning via nett. FramsIKT er interessert i å se på mulighetene med slike verktøy, og har et delprosjekt som tar for seg mulighetene med bruk av Microsoft  OCS (Office Communication Server) og LiveMeeting i skolen.

I november i 2010 arrangerte prosjektet et inroduksjonsseminar for de 3 deltakerskolene i prosjektet, der fikk de en gjennomgang av både OCS, LiveMeeting og OneNote. OneNote er et av de andre prosjektene som framsIKT ønsker å satse på. Etter samlingen fikk skolene ingen konkrete oppgaver, men skulle på eget iniativ teste ut verktøyene og gjøre seg opp erfaringer. En av skolene fikk også låne et Polycom CX5000 roundtable/panorama kamera for å se på hvilke muligheter dette kunne gi.

Etter en periode med lite organisert virksomhet ønsker prosjektet nå å sette igang konkrete pilotprosjekt, det vil derfor bli satt større fokus på OCS og LiveMeeting i tiden fremover. Som en del av kompetansehevingen i prosjektet er det også planlagt webinar via LiveMeeting i regi av Microsoft Education ved Eva Bratvold. Første webinar var allerede 18. februar, men grunnet tekniske problemer med løsningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune var det en del problemer med å få koblet seg på. Det blir nå jobbet for å løse alle tekniske problemer slik at alt skal være klart for påfyll av kunnskap på webinar 18. mars.

Framsikt kommer tilbake med mer informasjon om OCS og LiveMeeting prosjektet etterhvert.