Prosjektet «digital notatbok» er igang

Da er endelig oppstartssamlingen i delprosjektet «digital notatbok» gjennomført. Tirsdag 13. september samlet vi oss på Byåsen VGS for å markere starten på prosjektet.

Digital notatbok er et pilotprosjekt der 5 ulike klasser, ved 3 ulike skoler, skal bruke OneNote i kombinasjon med Live@Edu, SkyDrive og SharePoint for å notere, dele notater og arbeid, samarbeide og organisere informasjon. Tilsammen er det ca 15 lærere og ca 100 elever som deltar i prosjektet.

Dagen var delt i to, der lærerne først fikk en gjennomgang av OneNote og Live@Edu, sentrale tema var da:

  • Hva er OneNote og hvilke muligheter gir verktøyet?
  • Hva er Live@Edu og hvordan skal vi bruke det?
  • Workshop og utprøving

Den første økten med lærerne varte ca 3 timer, og gruppen var såpass liten at det ble tid til mye spørsmål og diskusjon rundt verktøyene. De som deltok hadde varierende kjennskap til OneNote fra før, men responsen var utelukkende positiv etter gjennomgangen, og alle så potensialet i verktøyet. Når økten med lærerne var over, fikk elevene ved Byåsen VGS (ca 50 stk på Helsefagarbeider og TIP) en kort gjennomgang og informasjon. De lærerene som ønsket en repetisjon var da til stede, sentrale tema var:

  • Hva er OneNote og hva vil det gi meg som elev?
  • Nettskyen – en kul ting (Live@Edu, SkyDrive osv.)
  • Hvordan kan dere som elever bruke dette!

Hva er OneNote?

Microsoft OneNote 2010 er en digital notatblokk der du kan samle alle notater og all informasjon på ett sted, og du har i tillegg kraftige søkemuligheter, slik at du raskt kan finne det du leter etter, pluss delte notatblokker som er enkle å bruke. Dermed kan du håndtere store mengder informasjon og samarbeide med andre personer mer effektivt.

I motsetning til med papirbaserte systemer, tekstbehandlingsprogrammer, e-postsystemer og andre produktivitetsprogrammer gir OneNote deg fleksibilitet til å samle inn og organisere tekst, bilder, digital håndskrift, lyd- og videoopptak og annet materiale i én enkelt digital notatblokk på datamaskinen. OneNote kan hjelpe deg med å øke produktiviteten ved å gjøre informasjonen du trenger, lett tilgjengelig og redusere tiden du bruker på å lete etter informasjon i e-postmeldinger, papirnotatblokker, arkivmapper og utskrifter.

OneNote 2010 er en integrert del av Microsoft Office 2010. Dermed er det enkelt å samle inn, organisere, finne og dele notater og informasjon på en rasjonell og effektiv måte. Kraftige søkemuligheter kan hjelpe deg med å lokalisere informasjon i tekst som befinner seg i bilder, eller i tale i lyd- og videoopptak. Samarbeidsverktøy som er enkle å bruke, forbedrer samarbeidet innad i gruppene når all denne informasjonen ligger i delte notatblokker, enten på Internett eller lokalt.

Med all informasjon tilgjengelig på et blunk fungerer OneNote som en løsning på store informasjonsmengder og gjør det mulig å samarbeide med andre på en mer effektiv måte, slik at du har full kontroll over oppgaver, tidsplaner og gruppeinformasjon. Den velkjente brukeropplevelsen fra Microsoft Office system gjør det enkelt å komme raskt i gang med å bruke programmet, slik at bortkastet tid og opplæringskostnader reduseres til et minimum. (Hentet fra Microsoft Education)

Vi vil komme tilbake med flere oppdateringer om prosjektet utover høsten!

Reklamer

Prosjektutlysning: Digital notatbok

Denne uken har alle lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune fått tilbud om å delta i pilotprosjekt med digital notatbok som tema. Tanken er at en ønsker å knytte til seg klasser som skal se på hvilke muligheter delte notatbøker i OneNote gir. Prosjektperioden er i utgangspunktet satt til å vare ut året, men dersom det viser seg at dette er vellykket kan det resultere i utvidelse eller en større satsing. Nå venter prosjektet på mangen gode prosjektsøknader, og jeg kan røpe at allerede første dagen har det landet fire stykker i inboksen min!

Utlysningsteksten for prosjektet er som følger:

Hei,

Har du lyst til å være med på et spennende prosjekt sammen med din klasse?

Som en del av prosjektet framsIKT/framtidens klasserom skal det settes i gang pilotprosjekter i ca. 3 klasser med digital notatbok som tema. Prosjektet ønsker å prøve ut programvaren OneNote for å gi elver og lærere mulighet til å dele felles notatbøker. Prosjektet vil legge til rette for at elever kan notere i en felles notatbok samtidig, og teknologi for deling av notatbøker vil inngå som en del av prosjektet.

Prosjektet ønsker å knytte til seg ca. 3 klasser eller faggrupper som ønsker å være med på å prøve ut mulighetene et slikt verktøy kan gi. Gruppen må ha en lærer som ønsker og er motivert til å ta i bruk teknologi. Det er et krav at elevene har bærbar elev-PC. Det er og viktig at IT-ansvarlig på skolen kjenner til og er positiv til prosjektet, og noe arbeid med distribusjon av programvaren (OneNote) må påregnes.

Prosjektperioden vil være fra mai 2011 til desember 2011. Det er planlagt en oppstart med generell kompetanseheving og innføring i verktøyet før sommeren. Og en mer konkret oppstart av utprøvingen etter sommeren. For å følge opp gruppene som deltar i prosjektet vil det bli satt av tid og ressurser i framsIKT til oppfølging og møtetid underveis. Som en del av prosjektet forventes det at deltakerne deler sine erfaringer underveis, og kan bidra med datagrunnlag til en prosjektrapport (for eksempel i form av å svare på en spørreundersøkelse).

Dersom dere har klasser som ønsker å delta i dette prosjektet ber jeg om at dere for hver klasse som ønsker å søke sender inn en kort beskrivelse av:

  • Hvem som deltar (skole, lærer, it-ansvarlig)
  • Hvilket fagområde/fag
  • Antall elever
  • Om prosjektet er godkjent av skolens ledelse/rektor

Søknader kan sendes til meg per e-post innen 15.04.2011.
Har du spørsmål om prosjektet ta kontakt med undertegnede.

Frode Kyrkjebø

Rådgiver / prosjektleder

Fagenhet for videregående opplæring
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim 

41 45 92 45 / 414 59 245
73 86 60 00 (sentralbord)
www.stfk.no

Nettbaserte møteverktøy, chat og samhandling i skolen?

Det finnes flere situasjoner der elektronisk kommunikasjon er hensiktsmessig i skolen. Motivasjonsfaktorer for å ta i bruk nettbaserte verktøy kan være alt fra å opprettholde fagtilbud i distriktene og på mindre skoler, oppfølging av lærlinger i bedrift, oppfølging av utplasserte elever, desentralisert undervisning og veiledning via nett. FramsIKT er interessert i å se på mulighetene med slike verktøy, og har et delprosjekt som tar for seg mulighetene med bruk av Microsoft  OCS (Office Communication Server) og LiveMeeting i skolen.

I november i 2010 arrangerte prosjektet et inroduksjonsseminar for de 3 deltakerskolene i prosjektet, der fikk de en gjennomgang av både OCS, LiveMeeting og OneNote. OneNote er et av de andre prosjektene som framsIKT ønsker å satse på. Etter samlingen fikk skolene ingen konkrete oppgaver, men skulle på eget iniativ teste ut verktøyene og gjøre seg opp erfaringer. En av skolene fikk også låne et Polycom CX5000 roundtable/panorama kamera for å se på hvilke muligheter dette kunne gi.

Etter en periode med lite organisert virksomhet ønsker prosjektet nå å sette igang konkrete pilotprosjekt, det vil derfor bli satt større fokus på OCS og LiveMeeting i tiden fremover. Som en del av kompetansehevingen i prosjektet er det også planlagt webinar via LiveMeeting i regi av Microsoft Education ved Eva Bratvold. Første webinar var allerede 18. februar, men grunnet tekniske problemer med løsningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune var det en del problemer med å få koblet seg på. Det blir nå jobbet for å løse alle tekniske problemer slik at alt skal være klart for påfyll av kunnskap på webinar 18. mars.

Framsikt kommer tilbake med mer informasjon om OCS og LiveMeeting prosjektet etterhvert.