Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her:

Reklamer

Forstudie: iPad som en pedagogisk enhet

I påvente av norsk lansering av iPad og planlegging av prosjektet, jobbet masterstudent ved NTNU Henrik Valstad med å se på tidligere erfaringer med bruk av iPad som en pedagogisk enhet. Han hentet inn data fra ulike kilder og med bakgrunn i dette jobbet han frem en rapport. Her er noe av det han skriver om innholdet i rapporten (som er på engelsk):

The key findings in this paper is that the iPad has great pedagogical potential, yet there exists little information on how this potential is utilized as many pilot projects are still in their early phases of deployment. Technology has been used in Norwegian schools for years, however the amount of use various enormously and both students and teachers report they find the use of and the educational material presented on computers antiquated and boring. There has been a shortage of integration between the school curriculum and technology, and it has often been each teacher’s own decision to the extent technology is used in education. The iPad with its “micro-mobility”- features can bridge the gap between the school curriculum and technology as long as it is used where appropriate.

Spørsmålsom blir forsøkt besvart i rapporten er blant annet:

  • Hvilket pedagogsik potensial har en iPad?
  • Styrker og svakheter med bruk av iPad i forhold til en normal klasseromssituasjon?
  • Hvilke erfaringer finnes rundt bruk av iPad i klasserommet?
  • Vil en måtte foreta justeringer/tilpassninger til den norske skolen?

Hele rapporten kan du lese/laste ned her!