Rapport: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring

Som en del av den praktiskpedagogiske utdanningen ved HINT har tre lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført et yrkespedagogisk utviklingsprosjekt med støtte fra fremsIKT. Prosjektet har sett på bruk av PC som notatverktøy, og problemstillingen for arbeidet har hatt følgende ordlyd:

Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring?

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte for å kunne kjøpe inn Wacom Bamboo Pen, et digitaliseringsbrett med penn som gjør det mulig å ta notater med håndskrift.

Rapporten under er skrevet av:

  • Per Sigbjørn Stølen – lærer ved Meldal VGS
  • Helge Jostein Løseth – lærer ved Meldal VGS
  • Morten Hageskal – lærer ved Hemne VGS

Rapporten kan også lastes ned som en PDF her…

Reklamer