Rapport: Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring

Som en del av den praktiskpedagogiske utdanningen ved HINT har tre lærere i Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført et yrkespedagogisk utviklingsprosjekt med støtte fra fremsIKT. Prosjektet har sett på bruk av PC som notatverktøy, og problemstillingen for arbeidet har hatt følgende ordlyd:

Hvordan bruke OneNote i undervisning og læring?

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte for å kunne kjøpe inn Wacom Bamboo Pen, et digitaliseringsbrett med penn som gjør det mulig å ta notater med håndskrift.

Rapporten under er skrevet av:

  • Per Sigbjørn Stølen – lærer ved Meldal VGS
  • Helge Jostein Løseth – lærer ved Meldal VGS
  • Morten Hageskal – lærer ved Hemne VGS

Rapporten kan også lastes ned som en PDF her…

Reklamer

Rapport: Bruk av iPad i alternative opplæringarenaer

Røros VGS har prøvd ut hvordan iPad kan fungere som et digitalt hjelpemiddel og verktøy på alternative opplæringsarenaer. Resultatet så langt er en informativ og interessant rapport som beksriver hvordan de har jobbet og hva det har brukt iPad`en til. Absolutt verdt å lese.

Etter hvert som jeg jobber med nettbrett teknologier, får jeg mer og mer øynene opp for hvor godt slike dingser egner seg til å løse faglige problem og oppgaver. I starten hadde jeg en forventning om at iPad skulle erstatte en bærbar-PC, men jeg heller nå mer mot å bruke iPad til andre oppgaver enn det en PC typisk brukes til. Skal jeg være helt ærlig tror jeg vel aldri at iPad blir det foretrukkede verktøyet for produksjon av store mengder tekst, i vertfall ikke slik den er i dag.

Rapport om Utprøving av IPad – Alternative opplæringarenaer kan du laste ned her, eller lese via SlideShare under:

Evalueringsrapporter som PDF

Den siste tiden har mangen kontaktet meg for å få tilgang til rapportene rundt iPad-prosjektet i PDF-versjon. Disse kan lastes ned fra SlideShare, men for å gjøre det enklere for alle med nettbrett og andre mobile klienter, publiserer jeg dem som PDF-filer her også:

iPad as a Pedagogical Device – Forarbeid og en generel litteratur og erfaringsanalyse av iPad`en sitt potensial som pedagogisk enhet.

Introducing the iPad in A Norwegian High School – Hovedrapport som oppsummerer erfaringene fra prosjektet.

Begge rapportene er utarbeidet av tidligere masterstudent ved NTNU – Sivilingeniør Datateknikk, Henrik Valstad.


Prosjektrapport: Introduksjon av iPad i videregående skole

Da nermer sommeren seg, og 3HS klassen som hadde iPad dette skoleåret er nå ferdig med sine eksamener og har levert tilbake iPad`ene. De skal nemlig brukes på ny av dagens 2HS klasse. Gjennom hele skoleåret har Henrik Valstad, masterstudent ved Datateknikk på NTNU, skrevet sin masteroppgave om prosjektet og utprøvingen av iPad. Han har basert sine funn på observasjoner i klasserommet og intervjuer med både elever og lærere. Masteroppgaven er å regne som en prosjektrapport fra det første halvåret med iPad, og vil nok være god lesning for alle som interesserer seg for nettbrett  i skolen. Jeg kan også anbefalle alle å lese forstudiet til Henrik, iPad as a pedagogical device – som tar for seg erfaringer og forutsetninger rundt det å bruke iPad som en pedagogisk enhet.

Rapporten fra prosjektet kan du lese/laste ned her:

Forstudie: iPad som en pedagogisk enhet

I påvente av norsk lansering av iPad og planlegging av prosjektet, jobbet masterstudent ved NTNU Henrik Valstad med å se på tidligere erfaringer med bruk av iPad som en pedagogisk enhet. Han hentet inn data fra ulike kilder og med bakgrunn i dette jobbet han frem en rapport. Her er noe av det han skriver om innholdet i rapporten (som er på engelsk):

The key findings in this paper is that the iPad has great pedagogical potential, yet there exists little information on how this potential is utilized as many pilot projects are still in their early phases of deployment. Technology has been used in Norwegian schools for years, however the amount of use various enormously and both students and teachers report they find the use of and the educational material presented on computers antiquated and boring. There has been a shortage of integration between the school curriculum and technology, and it has often been each teacher’s own decision to the extent technology is used in education. The iPad with its “micro-mobility”- features can bridge the gap between the school curriculum and technology as long as it is used where appropriate.

Spørsmålsom blir forsøkt besvart i rapporten er blant annet:

  • Hvilket pedagogsik potensial har en iPad?
  • Styrker og svakheter med bruk av iPad i forhold til en normal klasseromssituasjon?
  • Hvilke erfaringer finnes rundt bruk av iPad i klasserommet?
  • Vil en måtte foreta justeringer/tilpassninger til den norske skolen?

Hele rapporten kan du lese/laste ned her!