Nettbaserte møteverktøy, chat og samhandling i skolen?

Det finnes flere situasjoner der elektronisk kommunikasjon er hensiktsmessig i skolen. Motivasjonsfaktorer for å ta i bruk nettbaserte verktøy kan være alt fra å opprettholde fagtilbud i distriktene og på mindre skoler, oppfølging av lærlinger i bedrift, oppfølging av utplasserte elever, desentralisert undervisning og veiledning via nett. FramsIKT er interessert i å se på mulighetene med slike verktøy, og har et delprosjekt som tar for seg mulighetene med bruk av Microsoft  OCS (Office Communication Server) og LiveMeeting i skolen.

I november i 2010 arrangerte prosjektet et inroduksjonsseminar for de 3 deltakerskolene i prosjektet, der fikk de en gjennomgang av både OCS, LiveMeeting og OneNote. OneNote er et av de andre prosjektene som framsIKT ønsker å satse på. Etter samlingen fikk skolene ingen konkrete oppgaver, men skulle på eget iniativ teste ut verktøyene og gjøre seg opp erfaringer. En av skolene fikk også låne et Polycom CX5000 roundtable/panorama kamera for å se på hvilke muligheter dette kunne gi.

Etter en periode med lite organisert virksomhet ønsker prosjektet nå å sette igang konkrete pilotprosjekt, det vil derfor bli satt større fokus på OCS og LiveMeeting i tiden fremover. Som en del av kompetansehevingen i prosjektet er det også planlagt webinar via LiveMeeting i regi av Microsoft Education ved Eva Bratvold. Første webinar var allerede 18. februar, men grunnet tekniske problemer med løsningen i Sør-Trøndelag fylkeskommune var det en del problemer med å få koblet seg på. Det blir nå jobbet for å løse alle tekniske problemer slik at alt skal være klart for påfyll av kunnskap på webinar 18. mars.

Framsikt kommer tilbake med mer informasjon om OCS og LiveMeeting prosjektet etterhvert.

 

Reklamer